Czytelnia

Nasze artykuły

Pierwsza Sobota

Opublikowany: 2016-11-28

Matka Boska w Pontevedra 10 grudnia 1925 r. tłumaczy – siostrze Łucji istotę przesłania zawartego podczas Objawień Fatimskich

Homilia Jana Pawła II w Szczecinie

Opublikowany: 2016-09-06

Homilia w czasie Mszy św. odprawionej dla rodzin.

Tajemnice Fatimskie

Opublikowany: 2016-09-06

Pierwsza i druga część tajemnicy w redakcji dokonanej przez siostrę Łucję w Trzecim Wspomnieniu z 31 sierpnia 1941, przeznaczonej dla biskupa Leirii-Fatimy [1]

Dar Jana Pawła II

Opublikowany: 2016-09-06

Przekazanie daru od Ojca Świętego Jana Pawia II dla Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie 03 marca 2003 r.

Ruchy religijne

Opublikowany: 2018-10-19

Spis ruchów religijnych

Chrzest Święty

Opublikowany: 2017-07-11

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)

Sakrament małżeństwa - Liturgia Słowa

Opublikowany: 2017-07-12

Narzeczeni mogą samodzielnie wybrać teksty biblijne na swoją ceremonię ślubną spośród tych, jakie znajdują się w "Obrzędach sakramentu małżeństwa".

Sakrament małżeństwa - Liturgia Słowa - język angielski

Opublikowany: 2017-07-12

The Rite of Marriage – Readings

Obrzędy Sakramentu małżeństwa - liturgia

Opublikowany: 2017-07-12

Prezentowane poniżej teksty liturgiczne stanowią wybór z podręcznika "Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich" zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski.

Chór Parafialny "ECHO FATIMY"

Opublikowany: 2018-01-23

Zapraszamy do zapoznania

Odpust Porcjunkuli

Opublikowany: 2018-07-28

Ks. Paweł Staniszewski, Niedziela, Edycja łowicka 29/2002

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Opublikowany: 2018-10-09

Duchowość RRN oparta jest o więź z Matką Bożą, która prowadzi do pełniejszego odkrycia Jezusa Chrystusa, Trójcy Świętej i Kościoła. Biblijną podstawą duchowości RRN są słowa testamentu z krzyża „Oto Matka twoja".

Legion Maryi

Opublikowany: 2018-10-19

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legi

Bractwo Szkaplerza Świętego

Opublikowany: 2018-10-19

Więcej na temat Bractwa : www.szkaplerz.pl

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Opublikowany: 2018-10-19

Zobacz więcej o Apostolstwie Dobrej Śmierci: www.apostolstwo.pl

Żywy Różaniec

Opublikowany: 2018-10-19

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła;