Czytelnia

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Zobacz więcej o Apostolstwie Dobrej Śmierci: www.apostolstwo.pl

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Dobrze żyć – to wiele, dobrze umrzeć – to wszystko!

Jesteśmy modlitewną wspólnotą, liczącą w Polsce 400 tys. osób. Polecamy się opiece Matce Bożej – na ostatnią godzinę swojego życia, nawiązując do kultu Matki Bożej Bolesnej. Zaufanie i zawierzenie Bogu - to cechy, które pielęgnujemy.

Grupa Apostolstwa Dobrej Śmierci  jest zrzeszeniem modlitewnym, które poprzez swoje modlitwy i ofiary ma przygotować do godnego i chrześcijańskiego umierania.

Modlimy się za wiernych katolików - o wytrwanie w łasce uświęcającej; za obojętnych religijnie i grzeszników - o łaskę nawrócenia; za wszystkich - o łaskę dobrej i świętej śmierci. Poprzez modlitwę i dzieła pokutne członkowie ADS przygotowują się do dobrej śmierci - przejścia do wieczności.

Spotkania Apostolstwa Dobrej Śmierci odbywają się każdego 16 dnia miesiąca godzinę przed Mszą świętętą, sprawowaną w intencjach członków Stowarzyszenia.

Zelatorem jest Tadeusz Narbudowicz.

Zobacz więcej o Apostolstwie Dobrej Śmierci: www.apostolstwo.pl