Ogłoszenia

W Y P O M I N K I z a Z M A R Ł Y C H

Opublikowano: Listopad 12, 2017

W Y P O M I N K I z a Z M A R Ł Y C H

Wypominki za zmarłych przez cały listopad o godz. 17.30. Kartkę można pobrać w tym miejscu

 powrót

Zapraszamy na Koncert

10-lecie chóru ECHO FATIMY

W Y P O M I N K I z a Z M A R Ł Y C H

W Y P O M I N K I z a Z M A R Ł Y C H