Ogłoszenia

2 niedziela zwykła

Opublikowano: Styczeń 13, 2018

W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku śp. Reginę LANGOWSKĄ i śp. Marię MOTYLEWICZ - Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

1. Trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. Program na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
• Po Świętach Bożego Narodzenia domy odwiedza kapłan, który przynosi Boże błogosławieństwo. Zwyczaj ten nawiązuje do opisu odwiedzin Trzech Króli z Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,2). Czytamy tam, że królowie, oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi, wracali różnymi drogami do swoich krajów. Legenda dopowiada, że odwiedzali oni miasta i wioski i rozgłaszali wieść o Bogu narodzonym w ludzkiej postaci. Chyba każdy przeżył już kolędę w domu, ale warto przypomnieć sobie pewne zasady, aby jeszcze lepiej przygotować się do tej wizyty: stół przykryty białym obrusem, na stole: krzyż, świece, Pismo Święte, woda święcona i kropidło, a także pięknie prowadzone zeszyty od religii.
• Wizyta kapłana niosącego Boże błogosławieństwo to wielkie święto. Warto więc, by cała rodzina była obecna i odświętnie ubrana. Po śpiewie kolęd następuje czytanie odpowiedniego fragmentu Pisma św. Później kapłan modli się. Po wspólnej modlitwie następuje rozmowa z księdzem. Warto też wspomnieć o znakach kolędowych pozostawionych na drzwiach. Nawiązują one do wydarzeń ze Starego Testamentu. Oznaczenie domów krwią baranka paschalnego miało chronić mieszkańców od nieszczęścia. Żyd pozwalający na oznakowanie odrzwi przyznawał się, do jakiej wspólnoty należy. Chrześcijanin przyjmujący kolędę daje świadectwo przynależności do Kościoła. Kolędowy zapis daje najbliższemu otoczeniu poznać: oto mieszkanie chrześcijanina-katolika. A co oznacza napis C+M+B ? Św. Augustyn odczytuje w tych literach duszpasterską myśl: Christus mansionem benedicat - Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu. Prosimy o zamknięcie zwierząt w innym pomieszczeniu i przewietrzenie mieszkania.

2. Na czas kolędy (do 2 lutego) kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę i piątek od 16.00 do 17.30.

3. Zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi i Sanktuarium wielkiego maronickiego pustelnika św. Charbela, oraz św. Rafki; pomnik przyrody Boże Cedry. 375 cedrów ma ponad 1000 lat, sięgają 35 m wysokości a obwód ok. 12–14 metrów, a także wiele najstarszych miast opisywanych w Biblii - 18-26 marca 2018r. Szczegóły na stronie internetowej i w zakrystii. Cena: 3.870 PLN + 300 USD.

4. Podczas kolędy padła propozycja ufundowania pamiątkowej tablicy ks. Janowi Cichemu – pierwszemu proboszczowi. Proszę o ofiary na ten cel i opinie na ten temat (najlepiej na e-maila lub wrzucone na kartce na tace). Czy może połączyć z współpracownikami ks. Jana: np. p. Korompay, Anatola Kaszczuka.

5. W przyszłą niedzielę – Dzień Babci.

6. Taca z dzisiejszej drugiej niedzieli miesiąca – jest przeznaczona na inwestycje parafialne. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby parafii.

7. Zachęcam do lektury czasopism katolickich Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny.

 powrót