Ogłoszenia

Modlitwa za zmarłych

Opublikowano: Październik 19, 2018

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj wszystkim wiernym zmarłym, za których się modlimy, udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Kartka na wypominki:  WordPDF

 

 powrót

Chór Parafialny

Modlitwa za zmarłych

Zaduszki Literackie