Ogłoszenia

30 niedziela zwykła - 28.10.2018r.

Opublikowano: Październik 27, 2018

W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku – śp. śp. Antoninę WATYCHOWICZ, śp. Mariusza ROTNICKIEGO, śp. Mariana KYZIOŁA. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

1. Już ostatnie dni miesiąca modlitwy różancowej. Zapraszamy do wspólnego rozważania Różanca:  dorośli o godz. 17.30; dzieci o 17.00 (w poniedziałek i wtorek, środa)

2. W czwartek 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych - jest to święto nakazane, a jak uczy nas katechizm w pierwszym przykazaniu kościelnym: w niedziele i święta nakazane mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Msze św. o godz.: 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 13.00 i wieczorem o godz. 18.00 (uwaga!!! - nie będzie Mszy św. o godz. 19.00!)
• Msza św. na cmentarzu w Zdrojach o godz. 11.00, a 13.30 Procesja od bramy cmentarza i po niej Msza św.
• Msza św. na cmentarzu w Dąbiu o godz. 14.00 poprzedzona procesją od bramy cmentarza o 13.00.

3. W piątek - 2 Listopada - Dzień Zaduszny - Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
Od 2. listopada przez cały miesiąc listopad o 17.30 nabożeństwo wspominkowe.
• Odpusty: Wiernemu, który w dniach 1 – 8 listopada pobożnie nawiedza cmentarz i modli się za zmarłych, udziela się odpustu, który może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu, jeżeli w Dniu Zadusznym (2 listopada) nawiedzą pobożnie kościół. W czasie nawiedzenia należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga, oraz wypełnić inne warunki jak: spowiedź (stan łaski uświęcającej), Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Warunkami zwykłymi, koniecznymi do uzyskania odpustu są: stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

4. Na stoliku w kaplicy Maryjnej wyłożone są kartki na wypominki. Prosimy o czytelne wypełnianie – imiona prosimy pisać w mianowniku by czytający kapłan mógł odróżnić np. czy to Stanisław czy Stanisława . Ofiary składane przy okazji wypominek przeznaczamy na remont dachu kościoła. Bóg zapłać.

5. W tym tygodniu przypadają pierwsze dni tygodnia.
• W I piątek miesiąca rano odwiedzimy chorych. A popołudniu okazja do spowiedzi i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W I sobotę pragniemy wypełnić prośbę Maryi o nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Modlitwy rozpoczniemy o 11.00 przed południem i o wieczorem o 17.30 Nabożeństwem wypominkowym.

6. Istnieje pilna potrzeba remontu dachu na kościele. Od kilku miesiący apelujemy by w miarę możliwości każda rodzina złożyła ofiarę 1.000 zł. (jeden tysiąc) - moglibyśmy szybko uporać się z tym poważnym problemem. Na ten cel wpłyneło 468 ofiar. W kasie budowlanej pozostaje 63 tyś. 471 zł. Składając serdeczne podziękowania za ofiary składane na potrzeby naszego Sanktuarium - uprzejmie prosimy o ofiary na nowe pokrycie dachu kościoła. Prace na dachu planujemy rozpocząć na wiosnę.

7. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w zbiórkę makulatury na misje oraz plastikowych zakrętek.

8. Zapraszamy nowych kandydatów do Chóru Parafialnego. Próby we wtorki i czwartki o godz. 18.00.

9. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku – śp. śp. Antoninę WATYCHOWICZ, śp. Mariusza ROTNICKIEGO, śp. Mariana KYZIOŁA. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

10. W związku z wzrastającym zapotrzebowaniem na opiekę paliatywną wśród chorych przebywających w hospicjum domowym i stacjonarnym, Księża Pallotyni, prowadzący Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, zwracają się z prośbą do lekarzy o podjęcie współpracy w opiece nad terminalnie chorymi. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Ks. Januszem Kilarem SAC, Dyrektorem Hospicjum – tel. 603 927 070.

11. Zapraszamy wszystkich do udziału w uroczystych Mszach Świętych w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi odprawianych w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, 11 listopada br.: o godz. 9.00 w Bazylice św. Jana Chrzciciela przy ul. Bogurodzicy, po której odbędzie się poświęcenie pomnika „Boże chroń Polskę” i o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej, po której nastąpi poświęcenie Dzwonu Niepodległości „Święty Jan Paweł II”. O godz. 19.00 zostanie wykonane Oratorium słowno-muzyczne z udziałem chórów szczecińskich pod dyrekcją prof. Ryszarda Handke.

12. Zapraszamy wszystkich do udziału w „Procesji ze świętymi”, która odbędzie się w Szczecinie w Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych, 31 października br. Wyruszy ona o godz. 19.00 z parafii pw. św. Dominika do Bazyliki Archikatedralnej, gdzie o godz. 20.00 zostanie odprawiona Msza Święta. Zachęcamy do uczestnictwa w procesji z relikwiami świętych i błogosławionych oraz ich wizerunkami (obrazy i figury).

 powrót

Nauki Przedślubne

śp. Teresa Biskup