13 Października – Dzień Fatimski

13 Października – Dzień Fatimski – 102 rocznica październikowego objawienia się Maryi pastuszkom – Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji. Zapraszamy na Mszę św. i procesję o godz. 19.00 – naszym modlitwom przewodniczyć będzie bp Henryk Wejman.

JUBILEUSZOWY AKT POŚWIĘCENIA SIĘ PANI FATIMSKIEJ

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie

Witaj, Matko Pana, Dziewico Maryjo, Fatimska Królowo Różańca! Błogosławionaś Ty między niewiastami! Ty Jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła. Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.

Obietnico miłosiernej miłości Ojca, Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny. Znaku płonącego ognia Ducha Świętego! W tej dolinie radości i smutków, naucz nas odwiecznych prawd, które Ojciec objawia maluczkim. Okaż nam siłę Twej matczynej opieki. Niech Twoje Niepokalane Serce będzie ucieczką grzeszników i drogą, która prowadzi do Boga.

O Fatimska Pani Różańcowa! Zjednoczony z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości, Tobie się oddaję. Zjednoczony z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcam. Zanurzony w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa, oddaję cześć Bogu na wieki wieków. Amen

Sakramenty

Sakramenty święte

sakramenty

Chrzest

udzielane są w II i IV niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.30.

wymagane dokumenty 

 • Świadectwo Urodzenia dziecka z USC
 • Dokumenty tożsamości rodziców dziecka
 • Dane personalne kandydatów na chrzestnych (dla mieszkających poza parafią zaświadczenie o przydatności do godności chrzestnego wystawione przez parafię zamieszkania)

Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych: w piątek poprzedzający ustaloną datę chrztu o godz. 19.00

Szczegóły dotyczące rodziców chrzestnych

 


sakramenty

Komunia święta

Do Pierwszej Komunii Świętej dzieci przystępują w trzeciej klasie Szkoły Podstawowej.

Pierwsza komunia udzielana jest w drugą niedzielę maja (najbliższa to 10 maja 2020r. o godz. 11.30 klasy 3 A, 3 B, 3 C, Słoneczna  o godz. 13.00 klasy 3 D, 3 E, CKS, )

Przygotowanie obejmuje:

 • katechezę szkolną
 • katechezę sakramentalną – odbywa się w kościele w ramach nabożeństw i Mszy Św.
 • nabożeństwa wprowadzające:
 • październik – nabożeństwa różańcowe; poświęcenie różańców i wspólna modlitwa o 17.00
 • listopad/grudzień – Akt Oddania dzieci i rodzin Matce Bożej (8 grudnia); poświęcenie medalików – roraty
 • luty – poświęcenie i wręczenie świec
 • Triduum Paschalne (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Noc Paschalna) wejście w tajemnicę wiary i odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego
 • Przygotowanie Dnia Pierwszej Komunii Świętej
 • czerwiec – Dzień wdzięczności za Dar Eucharystii

Wymagane dokumenty:

 • Metryka Chrztu Świętego dziecka

sakramenty

Bierzmowanie

Do Sakramentu bierzmowania dzieci przygotowywane są w okresie trzech lat nauki w Gimnazjum.

Przygotowanie obejmuje:

 • katechezę szkolną
 • katechezę sakramentalną – odbywa się w kościele w ramach pracy rocznej:
 • dla klasy pierwszej -10 spotkań w okresie luty czerwiec zakończone skrutinium (rozmowa sprawdzajaca w obecności katechety i proboszcza)
 • dla klasy drugiej -10 spotkań w okresie wrzesień- grudzień zakończone skrutinium (rozmowa sprawdzajaca w obecności katechety i proboszcza)
 • dla klasy trzeciej  spotkanie cotygodniowe przez cały rok zakończone skrutinium (rozmowa sprawdzajaca w obecności katechety i proboszcza, oraz przynajmniej jednego z rodziców)

Wymagane dokumenty:

 • Metryka Chrztu Świętego kandydata
 • Indeks uczestniczenia w trzyletnim przygotowaniu
 • Dane personalne świadka bierzmowania i wymagane zaświadczenia(dotyczy mieszkających poza parafią)

sakramenty

Sakrament małżeństwa

Przygotowujący się do Sakramentu Małżeństwa zobowiązani są zgłosić się na trzy miesiące przed planowanym terminem w celu spisania Protokołu Kanonicznego badania Narzeczonych.

Wcześniej (nawet 2 lata) zarezerwować termin ślubu

Wymagane dokumenty:

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu, jeśli chrzest odbył się poza parafią
 • dowody osobiste
 • świadectwo bierzmowania, jeśli nie zostało ono zapisane na metryce chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Nauki przedmałżeńskie organizujemy 2 razy do roku na wczesną wiosnę i wczesną jesienią: w środy o godz. 19.30

Jeżeli jest zapotrzebowanie organizujemy weekendowe nauki przedślubne.

Liturgia słowa czytania do wyboru – język polski

Liturgia słowa – język angielski

 

Obrzędy Sakramentu małżeństwa

 


sakramenty

Posługa sakramentalna dla chorych

Z Wiatykiem – jesteśmy do dyspozycji w każdej potrzebie.

Odwiedziny chorych w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 9.00 – 11.00

Chorych można zgłaszać przez cały rok w kancelarii parafialnej. W lipcu i sierpniu odwiedzamy chorych tylko na wezwanie.


sakramenty

Pogrzeb katolicki

Wymagane dokumenty:

 • Akt Zgonu,
 •  zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią – w szpitalu wystawia je zawsze kapelan szpitala.

Historia

Jeszcze przed ustanowieniem parafii zastanawiano się, komu poświęcić wspólnotę zamieszkującą osiedle Słoneczne. Podczas rozmów ks. bp Kazimierza Majdańskiego z ks. Janem Cichym oddelegowanym do tworzenia nowej parafii zapadła decyzja, by parafia została poświęcona Matce Bożej Fatimskiej w tajemnicy Jej Niepokalanego Serca. Rozpoczęły się poszukiwania figury Matki Bożej Fatimskiej z rozłożonymi dłońmi i widocznym sercem. W poszukiwania włączył się pan Anatol Kaszczuk, który od czasów II wojny światowej poświęcił się Maryi jako Jej niewolnik i orędownik. Na prośbę proboszcza pojechał do Paryża. Tam, 26 czerwca 1985 r., spotkał się z panią Rajmunda Coguelard – animatorką Błękitnej Armii we Francji przedstawiając prośbę. Pomoc, w którą włączyła się Błękitna Armia ze Stanów Zjednoczonych, przekroczyła najśmielsze oczekiwania.

Figura (wykonana w Fatimie) otrzymała już wtedy pozłacaną koronę wykładaną szlachetnymi kamieniami. Odbiór figury nastąpił 11 października 1985 r., jednak nie trafiła ona od razu do Szczecina. Pan Anatol Kaszczuk wioząc z Fatimy Figurę wraz z koroną po drodze trafił do Rzymu, gdzie wraz z Błękitną Armią z Paryża 10 listopada 1985 r. został przyjęty przez Ojca Świętego. Po zakończeniu audiencji (w sali Klementyńskiej) w której brało udział ok. 500 Polaków, Jan Paweł II poinformowany o intencji ofiarodawców poświęcił Figurę Matki Bożej Fatimskiej.

Sekretarz Ojca Świętego ks. Stanisław Dziwisz wręczył panu Anatolowi różaniec.

Figura została przywieziona do Szczecina, 21 listopada 1985 r. i odtąd miała swoje miejsce w tymczasowej kaplicy św. Kazimierza. Dnia 1 stycznia 1986 r. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – ordynariusz diecezji ks. bp Kazimierz Majdański przy udziale wiernych intronizował Figurę Pani Fatimskiej.

Korona – dar Błękitnej Armii – została zatrzymana do czasu uroczystego jej założenia po odpowiednim przygotowaniu mieszkańców Szczecina i diecezji. Do Rzymu wysłano dokumentację na temat Figury, oraz prośbę o Jej koronację. Do Kurii Biskupiej w Szczecinie 4 kwietnia 1986 r. wpłynął z Rzymu dekret Kongregacji Kultu Bożego zezwalający na koronację “nomine et auctoritate Summi Pontificis” Figury Matki Bożej Fatimskiej.

Wizyta Ojca Świętego w Szczecinie, 11 czerwca 1987 r. stała się niecodzienną okazją do uroczystej koronacji. Znamienne jest to, iż po koronacji na Jasnych Błoniach, Pani Fatimska została przewieziona do bazyliki katedralnej, a następnie przez rok peregrynowała po diecezji, by ostatecznie 15 sierpnia 1988 r. zatrzymać się na stałe w nowo wybudowanym swoim sanktuarium odwiedzanym coraz liczniej przez pielgrzymów z Polski i z zagranicy.

W Sanktuarium na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie króluje Figura Matki Bożej Fatimskiej, którą jako pierwszą w Polsce, wśród figur fatimskich, koronował Ojciec Święty Jan Paweł II.

Niedziela Palmowa – 14.04.2019r.

1. Dziś Niedziela Palmowa. Ministranci sprzedają palmy. Dochód zasili fundusz ministrancki. Za życzliwość wszyscy ministranci i lektorzy już dziś pragną bardzo serdecznie podziękować. Zapraszamy na Gorzkie Żale dziś w niedzielę o godz. 17.00 połączone z medytacją muzyczną.

2. Wielki Czwartek – Dzień, w którym wspominamy ustanowienie dwóch sakramentów: EUCHARYSTII i KAPŁAŃSTWA. Po homilii kapłan obmyje nogi 12 mężczyznom na pamiątkę posługi, którą Jezus wykonał względem Apostołów – Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800. Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji („ciemnicy”) i adoracja indywidualna do godz. 23.00. Okazja do spowiedzi świętej od godz. 16.00 do 18.00 i od 20.00-23.00.

3. Wielki Piątek. (Obowiązuje post ścisły: ilościowy i jakościowy, do przestrzegania którego zobowiązane są osoby w wieku od 18 do 60 lat. Pozostali katolicy tego dnia podejmują wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.) O godz. 7.00 Ciemna Jutrznia. Adoracja Jezusa w ciemnicy od 7.00 do 18.00. Droga Krzyżowa – godz. 15.00 – ulicami naszego osiedla. Liturgia Wielkiego Piątku – godz. 18.00. Na rozpoczęcie liturgii ksiądz upadnie twarzą na ziemię, a wszyscy uklękną. W czasie wieczornej liturgii odczytana będzie Męka Pana Jezusa według św. Jana. Po homilii uroczysta, rozbudowana Modlitwa powszechna, w której każde wezwanie zakończone będzie modlitwą kapłana. Zostanie uroczyście wniesiony zasłonięty krzyż, który w trzech etapach będzie przez kapłana odsłonięty i ukazany do adoracji. Wszyscy oddając cześć Krzyżowi św. uklękniemy. Nastąpi adoracja Krzyża. Ofiary składane przy adoracji przeznaczone są na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej. Po liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu i adoracja całonocna. Okazja do spowiedzi świętej od godz. 8.00 do godz. 10.00 i od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz po Liturgii Wielkiego Piątku od godz. 20.30 do godz. 23.00. Tego dnia klękamy przed Krzyżem. Proszę o zabranie okularów do czytania Męki Pańskiej. W Wielki Piątek rozpoczęcie Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 (W. Sobota o 15.00 – kolejne dni o 18.00 – w Święto Miłosierdzia o 15.00).

4. Liturgia Wielkiej Soboty: O godz. 7.00 Ciemna Jutrznia. Adoracja Jezusa w grobie od godz. 7.00 do godz. 21.00. Święcenie pokarmów w kościele o godz.: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30. Taca przeznaczona jest na inwestycje parafialne – Pokrycie miedzią kościoła. Okazja do spowiedzi świętej w Kaplicy Maryjnej od godz. 10.00 do godz. 16.00 i od godz. 18.00 do 20.00 w kościele. Wigilia Paschalna – godz. 21.00. Liturgia Światła – poświęcenie ognia, świece zapalamy od Paschału!!!, Wierni gromadzą się przed świątynią przy ognisku i tu będzie poświęcony ogień i Paschał. (Zadbajmy, by świece, które przyniesiemy na Wigilię Paschalną zaopatrzone były w osłonki zabezpieczające przed kapaniem wosku na ławki i posadzkę kościoła.) Po zapaleniu świateł odśpiewane będzie Orędzie Paschalne – Exultet. Liturgia Słowa – ukazana zostanie historia zbawienia. Liturgia Chrzcielna – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Liturgia Eucharystyczna – centrum życia chrześcijańskiego. Uwaga w Wielką Sobotę w godz. od 16.00 – 18.00 – przerwa techniczna – sprzątanie kościoła.

5. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (21.04.2019r.) – Msze św. o godz. 6.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 – Nie będzie Mszy św. o godz. 7.00 i 19.00. Nie będzie Godzinek.

6. Caritas naszej parafii rozprowadza Świece, baranki i chlebki wielkanocne. Paczki dla podopiecznych “Caritas” będą wydawane w czwartek – 29 marca. o godz. 16.30. Jest też prośba Odnowy w Duchu Świętym o ofiary do puszek wystawionych w kościele na kwiaty do Bożego Grobu.

7. Ks. abp. Andrzeja Dzięgi wydał Dekret “Winnica Racheli”, który zatwierdza realizację rekolekcji na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. “Winnica Racheli” to duszpasterstwo skierowane do osób, które w jakikolwiek sposób miały udział w aborcji i szukają uzdrowienia z konsekwencji duchowych i emocjonalnych. Więcej informacji na plakacie w gablocie i na Facebooku profil: Winnica Racheli – Zachodniopomorskie.

8. Taca z dzisiejszej drugiej niedzieli miesiąca jest w całości przeznaczona na remont dachu naszego kościoła. Uprzejmie i pokornie prosimy o ofiary na ten cel. Brakuje nam jeszcze 251 tyś zł. Bóg zapłać za dotychczasowe ofiary na pokrycie dachu. Dziękuję Legionowi Maryi za prowadzenie kiosku.

9. W niedzielę, 28 kwietnia br., o godz. 15.00 z Jasnych Błoni w Szczecinie wyruszy Marsz dla Życia pod hasłem: Miłość większa niż…. Podczas Mszy Świętej będzie można rozpocząć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Zachęcamy także do uczestnictwa w zbiórce artykułów higienicznych dla niemowląt.

10. W dniach od 26 kwietnia do 3 maja 2019 roku odbędzie się Piesza Pielgrzymka z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie do Sanktuarium Matki Bożej w Rokitnie, z modlitwą o trzeźwość Narodu Polskiego. Do pielgrzymki można dołączyć na każdym etapie. Informacje i zapisy pod numerem 782 322 763. Serdecznie zapraszamy

11. Rekolekcje wielkopostne „Na progu Paschy” odbędą się w Katedrze w dniach od 15 do 17 kwietnia br. – godz. 19.00 – Msza Święta z homilią godz. 20.00 – nauka rekolekcyjna i medytacja przed Najświętszym Sakramentem, godz. 21.00 – Apel Maryjny

W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku – śp. Jerzy GRABSKI śp. Genowefa DELEGACZ Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…