Nasza parafia

Króluje tu Figura Matki Bożej Fatimskiej, którą jako pierwszą w Polsce, wśród figur fatimskich, koronował Ojciec Święty Jan Paweł II

Data ustanowienia parafii:  14.01.1985 r.
Do parafii należą ulice:
 • Jasna,
 • Kostki Napierskiego
 • Lniana (nry 9 – 21)
 • Łubinowa (nry 4 – 59)
 • Rubinowa
 • Rydla
 • Turkusowa
Odpust
 • w rocznicę objawień fatimskich od maja do października 13 dzień miesiąca
 • w święto Niepokalanego Serca NMP (po uroczystości Najświętszego Serca Jezusa)
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Mieszkańców
 • 11.901 (wg Urzędu Skarbowego w roku 2023)
Szkolnictwo
 • szkoła średnia CKS
 • szkoła gimnazjalne CKS
 • szkoły podstawowe SP 37, Pryw. Szkoła „Słoneczna”
 • 3 przedszkola
Kapłani i pracownicy
 • 4 księży pracujących
 • 5 katechetów
 • 1 organistka
e-mail:
 • fatima.szczecin@gmail.com
 • sloneczne@hotmail.com
NIP: 955-11-47-169
Bank PEKAO SA V o/Szczecin
37 1240 3969 1111 0000 4242 2088
proboszcz ks. prałat Henryk Silko
tel. +48 91 462 78 57
numery wewnętrzne:
proboszcz – 21
kancelaria – 22
jadalnia – 23
ks. – 27
ks. Tomasz Brzuzy – 26
ks. Edward Masny – 24
ks. Rafał Stachowiak – 28

Ksiądz Prałat
Henryk Silko
Proboszcz

kustosz@fatima.szczecin.pl

tel.  91 462 78 57 w. 21

Zadania duszpasterskie:

Ksiądz
Tomasz Brzuzy

tel. 91 462 78 57 w. 26

Zadania duszpasterskie:

 • Kościół Domowy
 • przygotowanie do bierzmowania
 • Ministranci

Ksiądz

 

tel. 91 462 78 57 w. 27

Zadania duszpasterskie:

 • Kościół Domowy;
 • Oaza młodzieżowa

Ksiądz
Rafał Stachowiak

tel. 91 462 78 57 w. 28

Zadania duszpasterskie:

Ksiądz
Edward MASNY

tel. 91 462 78 57 w. 24

Zadania duszpasterskie:

 • REZYDENT

Jeszcze przed ustanowieniem parafii zastanawiano się, komu poświęcić wspólnotę zamieszkującą osiedle Słoneczne. Podczas rozmów ks. bp Kazimierza Majdańskiego z ks. Janem Cichym oddelegowanym do tworzenia nowej parafii zapadła decyzja, by parafia została poświęcona Matce Bożej Fatimskiej w tajemnicy Jej Niepokalanego Serca. Rozpoczęły się poszukiwania figury Matki Bożej Fatimskiej z rozłożonymi dłońmi i widocznym sercem. W poszukiwania włączył się pan Anatol Kaszczuk, który od czasów II wojny światowej poświęcił się Maryi jako Jej niewolnik i orędownik. Na prośbę proboszcza pojechał do Paryża. Tam, 26 czerwca 1985 r., spotkał się z panią Rajmunda Coguelard – animatorką Błękitnej Armii we Francji przedstawiając prośbę. Pomoc, w którą włączyła się Błękitna Armia ze Stanów Zjednoczonych, przekroczyła najśmielsze oczekiwania.

Figura (wykonana w Fatimie) otrzymała już wtedy pozłacaną koronę wykładaną szlachetnymi kamieniami. Odbiór figury nastąpił 11 października 1985 r., jednak nie trafiła ona od razu do Szczecina. Pan Anatol Kaszczuk wioząc z Fatimy Figurę wraz z koroną po drodze trafił do Rzymu, gdzie wraz z Błękitną Armią z Paryża 10 listopada 1985 r. został przyjęty przez Ojca Świętego. Po zakończeniu audiencji (w sali Klementyńskiej) w której brało udział ok. 500 Polaków, Jan Paweł II poinformowany o intencji ofiarodawców poświęcił Figurę Matki Bożej Fatimskiej.

Sekretarz Ojca Świętego ks. Stanisław Dziwisz wręczył panu Anatolowi różaniec.

Figura została przywieziona do Szczecina, 21 listopada 1985 r. i odtąd miała swoje miejsce w tymczasowej kaplicy św. Kazimierza. Dnia 1 stycznia 1986 r. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – ordynariusz diecezji ks. bp Kazimierz Majdański przy udziale wiernych intronizował Figurę Pani Fatimskiej.

Korona – dar Błękitnej Armii – została zatrzymana do czasu uroczystego jej założenia po odpowiednim przygotowaniu mieszkańców Szczecina i diecezji. Do Rzymu wysłano dokumentację na temat Figury, oraz prośbę o Jej koronację. Do Kurii Biskupiej w Szczecinie 4 kwietnia 1986 r. wpłynął z Rzymu dekret Kongregacji Kultu Bożego zezwalający na koronację „nomine et auctoritate Summi Pontificis” Figury Matki Bożej Fatimskiej.

Wizyta Ojca Świętego w Szczecinie, 11 czerwca 1987 r. stała się niecodzienną okazją do uroczystej koronacji. Znamienne jest to, iż po koronacji na Jasnych Błoniach, Pani Fatimska została przewieziona do bazyliki katedralnej, a następnie przez rok peregrynowała po diecezji, by ostatecznie 15 sierpnia 1988 r. zatrzymać się na stałe w nowo wybudowanym swoim sanktuarium odwiedzanym coraz liczniej przez pielgrzymów z Polski i z zagranicy.

W Sanktuarium na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie króluje Figura Matki Bożej Fatimskiej, którą jako pierwszą w Polsce, wśród figur fatimskich, koronował Ojciec Święty Jan Paweł II.