I Komunia święta


Do Pierwszej Komunii Świętej dzieci przystępują w trzeciej klasie Szkoły Podstawowej.

Pierwsza komunia udzielana jest w drugą niedzielę maja (najbliższa to 10 maja 2020r. o godz. 11.30 klasy 3 A, 3 B, 3 C, Słoneczna  o godz. 13.00 klasy 3 D, 3 E, CKS, )

Przygotowanie obejmuje:

  • katechezę szkolną
  • katechezę sakramentalną – odbywa się w kościele w ramach nabożeństw i Mszy Św.
  • nabożeństwa wprowadzające:
  • październik – nabożeństwa różańcowe; poświęcenie różańców i wspólna modlitwa o 17.00
  • listopad/grudzień – Akt Oddania dzieci i rodzin Matce Bożej (8 grudnia); poświęcenie medalików – roraty
  • luty – poświęcenie i wręczenie świec
  • Triduum Paschalne (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Noc Paschalna) wejście w tajemnicę wiary i odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego
  • Przygotowanie Dnia Pierwszej Komunii Świętej
  • czerwiec – Dzień wdzięczności za Dar Eucharystii

Wymagane dokumenty:

  • Metryka Chrztu Świętego dziecka