I Komunia święta


Do Pierwszej Komunii Świętej dzieci przystępują w trzeciej klasie Szkoły Podstawowej.

Pierwsza komunia udzielana jest w drugą niedzielę maja (najbliższa to 10 maja 2020r. o godz. 11.30 klasy 3 A, 3 B, 3 C, Słoneczna  o godz. 13.00 klasy 3 D, 3 E, CKS, ) –  Uwaga patrz niżej:

Przygotowanie obejmuje:

  • katechezę szkolną
  • katechezę sakramentalną – odbywa się w kościele w ramach nabożeństw i Mszy Św.
  • nabożeństwa wprowadzające:
  • październik – nabożeństwa różańcowe; poświęcenie różańców i wspólna modlitwa o 17.00
  • listopad/grudzień – Akt Oddania dzieci i rodzin Matce Bożej (8 grudnia); poświęcenie medalików – roraty
  • luty – poświęcenie i wręczenie świec
  • Triduum Paschalne (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Noc Paschalna) wejście w tajemnicę wiary i odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego
  • Przygotowanie Dnia Pierwszej Komunii Świętej
  • czerwiec – Dzień wdzięczności za Dar Eucharystii

Wymagane dokumenty:

  • Metryka Chrztu Świętego dziecka

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Uwaga !!!

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego – w duchu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i ich rodzin – odwołujemy uroczystości związane z I Komunią Świętą , które planowaliśmy 10 maja 2020r. (Chyba że przed tym terminem – np. pod koniec kwietnia – dzieci rozpoczną naukę w szkole – wtedy termin może być aktualny)

Na dzień dzisiejszy nie możemy sztywno wyznaczać nowego terminu dopóki istnieje zagrożenie.

Po wcześniejszych konsultacjach proponujemy 2 warianty:

1. Zgodnie z sugestią Księdza Arcybiskupa proponujemy możliwość zorganizowania Komunii Świętej Rodzinnej (dziecko+ 4 osoby) np. w dowolnym tygodniu po wcześniejszym uzgodnieniu z kapłanami. Takie komunie mogłyby się odbywać przez cały miesiąc maj. Rodziny, które podejmą decyzję o majowej komunii prosimy o bezpośrednie kontaktowanie się z firmą Impressja w sprawie alb – tel. 692 484 123 (wyślą ubranie bezpośrednio do Państwa).

2. Możliwy jest również termin wrześniowy dla całej grupy (2 niedziela) czyli 13.09.2020r) – oczywiście jeżeli ustaną zagrożenia epidemiologiczne. Do osób, które zdecydują się na termin wrześniowy przedstawiciele firmy przyjadą do parafii (tak, jak miało się odbyć w marcu)- termin będzie ustalony w zależności od rozwoju sytuacji.

Rodziców prosimy, aby wykorzystali ten czas na pogłębione przygotowanie religijne dzieci do czekających je uroczystości.