Pogrzeb katolicki


Wymagane dokumenty:

 • Akt Zgonu,
 •  zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią – w szpitalu wystawia je zawsze kapelan szpitala.

Posługa sakramentalna dla chorych


Z Wiatykiem – jesteśmy do dyspozycji w każdej potrzebie.

Odwiedziny chorych w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 9.00 – 11.00

Chorych można zgłaszać przez cały rok w kancelarii parafialnej. W lipcu i sierpniu odwiedzamy chorych tylko na wezwanie.

Sakrament małżeństwa


Przygotowujący się do Sakramentu Małżeństwa zobowiązani są zgłosić się na trzy miesiące przed planowanym terminem w celu spisania Protokołu Kanonicznego badania Narzeczonych.

Wcześniej (nawet 2 lata) zarezerwować termin ślubu

Wymagane dokumenty:

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu, jeśli chrzest odbył się poza parafią
 • dowody osobiste
 • świadectwo bierzmowania, jeśli nie zostało ono zapisane na metryce chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Nauki przedmałżeńskie organizujemy 2 razy do roku na wczesną wiosnę i wczesną jesienią: w środy o godz. 19.30

Jeżeli jest zapotrzebowanie organizujemy weekendowe nauki przedślubne.

Liturgia słowa czytania do wyboru – język polski

Liturgia słowa – język angielski

 

Obrzędy Sakramentu małżeństwa

Bierzmowanie


Do Sakramentu bierzmowania dzieci przygotowywane są w okresie trzech lat nauki w Gimnazjum.

Przygotowanie obejmuje:

 • katechezę szkolną
 • katechezę sakramentalną – odbywa się w kościele w ramach pracy rocznej:
 • dla klasy pierwszej -10 spotkań w okresie luty czerwiec zakończone skrutinium (rozmowa sprawdzajaca w obecności katechety i proboszcza)
 • dla klasy drugiej -10 spotkań w okresie wrzesień- grudzień zakończone skrutinium (rozmowa sprawdzajaca w obecności katechety i proboszcza)
 • dla klasy trzeciej  spotkanie cotygodniowe przez cały rok zakończone skrutinium (rozmowa sprawdzajaca w obecności katechety i proboszcza, oraz przynajmniej jednego z rodziców)

Wymagane dokumenty:

 • Metryka Chrztu Świętego kandydata
 • Indeks uczestniczenia w trzyletnim przygotowaniu
 • Dane personalne świadka bierzmowania i wymagane zaświadczenia(dotyczy mieszkających poza parafią)

I Komunia święta


Do Pierwszej Komunii Świętej dzieci przystępują w trzeciej klasie Szkoły Podstawowej.

Pierwsza komunia udzielana jest w drugą niedzielę maja (najbliższa to 10 maja 2020r. o godz. 11.30 klasy 3 A, 3 B, 3 C, Słoneczna  o godz. 13.00 klasy 3 D, 3 E, CKS, ) –  Uwaga patrz niżej:

Przygotowanie obejmuje:

 • katechezę szkolną
 • katechezę sakramentalną – odbywa się w kościele w ramach nabożeństw i Mszy Św.
 • nabożeństwa wprowadzające:
 • październik – nabożeństwa różańcowe; poświęcenie różańców i wspólna modlitwa o 17.00
 • listopad/grudzień – Akt Oddania dzieci i rodzin Matce Bożej (8 grudnia); poświęcenie medalików – roraty
 • luty – poświęcenie i wręczenie świec
 • Triduum Paschalne (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Noc Paschalna) wejście w tajemnicę wiary i odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego
 • Przygotowanie Dnia Pierwszej Komunii Świętej
 • czerwiec – Dzień wdzięczności za Dar Eucharystii

Wymagane dokumenty:

 • Metryka Chrztu Świętego dziecka

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Uwaga !!!

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego – w duchu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i ich rodzin – odwołujemy uroczystości związane z I Komunią Świętą , które planowaliśmy 10 maja 2020r. (Chyba że przed tym terminem – np. pod koniec kwietnia – dzieci rozpoczną naukę w szkole – wtedy termin może być aktualny)

Na dzień dzisiejszy nie możemy sztywno wyznaczać nowego terminu dopóki istnieje zagrożenie.

Po wcześniejszych konsultacjach proponujemy 2 warianty:

1. Zgodnie z sugestią Księdza Arcybiskupa proponujemy możliwość zorganizowania Komunii Świętej Rodzinnej (dziecko+ 4 osoby) np. w dowolnym tygodniu po wcześniejszym uzgodnieniu z kapłanami. Takie komunie mogłyby się odbywać przez cały miesiąc maj. Rodziny, które podejmą decyzję o majowej komunii prosimy o bezpośrednie kontaktowanie się z firmą Impressja w sprawie alb – tel. 692 484 123 (wyślą ubranie bezpośrednio do Państwa).

2. Możliwy jest również termin wrześniowy dla całej grupy (2 niedziela) czyli 13.09.2020r) – oczywiście jeżeli ustaną zagrożenia epidemiologiczne. Do osób, które zdecydują się na termin wrześniowy przedstawiciele firmy przyjadą do parafii (tak, jak miało się odbyć w marcu)- termin będzie ustalony w zależności od rozwoju sytuacji.

Rodziców prosimy, aby wykorzystali ten czas na pogłębione przygotowanie religijne dzieci do czekających je uroczystości.

Chrzest

Chrzty udzielane są w II i IV niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.30.

wymagane dokumenty 

 • Świadectwo Urodzenia dziecka z USC
 • Dokumenty tożsamości rodziców dziecka
 • Dane personalne kandydatów na chrzestnych (dla mieszkających poza parafią zaświadczenie o przydatności do godności chrzestnego wystawione przez parafię zamieszkania)

Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych: w piątek poprzedzający ustaloną datę chrztu o godz. 19.00

Szczegóły dotyczące rodziców chrzestnych