Sakrament małżeństwa


Przygotowujący się do Sakramentu Małżeństwa zobowiązani są zgłosić się na trzy miesiące przed planowanym terminem w celu spisania Protokołu Kanonicznego badania Narzeczonych.

Wcześniej (nawet 2 lata) zarezerwować termin ślubu

Wymagane dokumenty:

  • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu, jeśli chrzest odbył się poza parafią
  • dowody osobiste
  • świadectwo bierzmowania, jeśli nie zostało ono zapisane na metryce chrztu
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Nauki przedmałżeńskie organizujemy 2 razy do roku na wczesną wiosnę i wczesną jesienią: w środy o godz. 19.30

Jeżeli jest zapotrzebowanie organizujemy weekendowe nauki przedślubne.

Liturgia słowa czytania do wyboru – język polski

Liturgia słowa – język angielski

 

Obrzędy Sakramentu małżeństwa