Chrzest

Chrzty udzielane są w II i IV niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.30.

wymagane dokumenty 

  • Świadectwo Urodzenia dziecka z USC
  • Dokumenty tożsamości rodziców dziecka
  • Dane personalne kandydatów na chrzestnych (dla mieszkających poza parafią zaświadczenie o przydatności do godności chrzestnego wystawione przez parafię zamieszkania)

Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych: w piątek poprzedzający ustaloną datę chrztu o godz. 19.00

Szczegóły dotyczące rodziców chrzestnych