Pogrzeb katolicki


Wymagane dokumenty:

  • Akt Zgonu,
  •  zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią – w szpitalu wystawia je zawsze kapelan szpitala.