FATIMSKIE KALENDARIUM

03 stycznia

– 1944 r. – Łucja spisuje trzecią część Tajemnicy Fatimskiej

 

17 stycznia

– 1918 r. – Utworzenie diecezji Leiria, obejmującej Fatimę

 

24- 25 stycznia

– 1938 r. – na niebie ukazuje się zapowiedziany przez Maryję znak zbliżającej się wojny

 

02 lutego

– 1974 r. – Papież Paweł VI wydaje adhortację „Marialis cultus” – o należnym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najśw. Maryi Panny

 

10 lutego

– 1920 r. – Hiacynta zostaje poddana operacji przez profesora Castro Freire, który usuwa jej dwa żebra

– 2005 r.  – Siostra Łucja otrzymuje list od Ojca Świętego Jana Pawła II, który wyraża solidarność w jej chorobie

 

13 lutego

– 2005 r. – umiera w klasztorze w Coimbrze Siostra Łucja

 

15 lutego

– 2005 r. – Abp T. Bertone przewodniczy uroczystościom pogrzebowym Siostry Łucji, całując na pożegnanie jej trumnę składa hołd wizjonerce

 

20 lutego

– 1920 r. – w szpitalu w Lizbonie umiera bł. Hiacynta

– liturgiczne wspomnienie bł. Hiacynty i bł. Franciszka

 

06 marca

– 1922 r. – wrogowie Kościoła wysadzają kaplice objawień w Fatimie

 

11 marca

– 1910 r. – w Aljustrel rodzi się bł. Hiacynta

 

22 marca

– 1907 r. – w Aljustrel rodzi się Łucja Santos

 

24 marca

– 1984 r. – Na życzenie papieża Jana Pawła II zostaje przywieziona do Rzymu figura Matki Bożej z kaplicy objawień we Fatimie.

 

25 marca

– 1948 – za pozwoleniem Papieża Łucja wstępuje do klasztoru Sióstr Karmelitanek w Coimbrze

– 1984 – poświęcenie Świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez Jana Pawła II

 

27 marca

– 1984 r. – przekazanie do Fatimy pocisku  wyjętego z ciała Jana Pawła II

 

02 kwietnia

– 1981 r. – Kongregacja ds. Świętych uznała, że tak małe dzieci jak Franciszek i Hiacynta miały zdolność praktykowania cnót w stopniu heroicznym i mogą zostać kanonizowane. Ojciec Święty Jan Paweł II podpisał tę decyzję

– 2005 r. – o godz. 21.37 – w I sobotę Miesiąca – umiera Ojciec Święty Jan Paweł II

 

04 kwietnia

– 1919 r. – w Aljustrel umiera bł. Franciszek

 

27 kwietnia

– 2000 r. – spotkanie Siostry Łucji z abp. Tarsicio Bertone, która potwierdza autentyczność listu zawierającego trzecią część Tajemnicy Fatimskiej

 

01 maja

– 2011 r. – beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II w Rzymie

 

03 maja

– 1922 r. – dekret biskupa diecezji Leiria otwierający proces kanoniczny w sprawie autentyczności objawień w Fatimie

– 1922 r. – Dekret biskupa diecezji Leiria, otwierający proces kanonicky w sprawie autentyczności objawień w Fatimie.

 

04 maja

– 1944 r. – Papież Pius XII ustanawia dla całego Kościoła święto Niepokalanego Serca Maryi,

 

13 maja

– 1917 r. – pierwsze objawienie się Matki Bożej w Cova da Iria

– 1920 r. – wyrzeźbiona przez Jose Thedima pierwsza figura Matki Bożej Fatimskiej zostaje uroczyście wprowadzona do sanktuarium w Fatimie

– 1928 r. – poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę bazyliki w Fatimie

– 1930 r. – oficjalne zatwierdzenie przez biskupa diecezji Leiria wiarygodności objawień Matki Najświętszej w Cova da Iria

– 1931 r. – Wielka pielgrzymka narodu portugalskiego do Fatimy pod przewodnictwem Episkopatu Portugalskiego i Nuncjusza Apostolskiego. Poświęcenie Portugalii Niepokalanemu Sercu Maryi

– 1946 r. – Koronacja figury Matki Bożej w Fatimie

– 1967 r. – papież Paweł VI udaje się osobiście z jednodniową pielgrzymką do Fatimy z okazji 50 rocznicy objawień fatimskich

– 1956 r. – biskup Angelo Roncalii, patriarcha Wenecji i przyszły papież Jan XXIII, udaje się do Fatimy, aby przewodniczyć obchodom dwudziestej piątej rocznicy poświęcenia Portugalii Niepokalanemu Sercu Maryi

– 1967 r. – na cześć Matki Bożej Fatimskiej papież Paweł VI wydaje adhortację „Signum Magnum“, w której zachęca wiernych do ofiarowanie się Jej Niepokalanemu Sercu i do naśladowania Jej cnót

– 1981 r. – zamach na Jana Pawła II

– 1982 r. – dziękczynna pielgrzymka Jana Pawła II do Fatimy za ocalenie życia, gdzie uroczyście zawierza Kościół i świat Niepokalanemu Sercu Maryi

– 1991 r. – druga pielgrzymka Jana Pawła II do Fatimy. Ponowienie aktu zawierzenia przed Fatimską Panią

– 2000 r. – trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Fatimy i beatyfikacja Franciszka i Hiacynty

– 2010 r. – pielgrzymka Benedykta XVI do Fatimy

 

11 czerwca

1908 r. – urodził się bł. Franciszek Marto

 

13 czerwca

– 1917 r. – drugie objawienie się Matki Bożej v Cova da Iria

– 1929 r. – w Tuy, w Hiszpanii, Matka Boża przekazuje Łucji prośbę o poświęcenie Rosji przez papieża

 

26 czerwca

– 2000 r. – ujawnienie trzeciej części tajemnicy fatimskiej

 

10 lipca

– 1977 r. – Kard. Albino Luciani, późniejszy papież, pielgrzymuje do Fatimy

 

13 lipca

– 1917 r. – trzecie objawienie się Matki Bożej połączone z wizją piekła

 

13 sierpnia

– 1917 r. – aresztowanie dzieci

 

19 sierpnia

– 1917 r. – czwarte objawienie w Valinhos

– 1946 r. – poświęcenie Wspólnot Zakonnych Niepokalanemu Sercu Maryi na Jasnej Górze

 

22 sierpnia

– wspomnienie Maryi Królowej, dzień ponawiania przez Kościół poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z zarządzeniem Piusa XII

 

8 września

– 1946 r. – poświęcenie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi na Jasnej Górze

 

13 września

– 1917 r. – piąte objawienie

 

8 października

– 2000 r. – Jan Paweł II sprowadza do Rzymu figurę z kaplicy Objawień i ze wszystkimi biskupami świata zawierza Matce Bożej Fatimskiej nowe tysiąclecie

 

8-14 października

– 1995 r. – Pierwsza Narodowa Pielgrzymka z Polski do Fatimy

 

12-15 października

– 1992 r. – Pierwszy Światowy Kongres Fatimski. Na prośbę i osobiste zaproszenie ks. bpa Albero Cosme do Amaral w kongresie uczestniczy kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, ks. Mirosław Drozdek SAC. Dzięki jego świadectwu kongres posiada też silny akcent polski

 

13 października

1917 r. – szóste objawienie. „Cudem słońca“ Matka Boża potwierdza prawdziwość swoich objawień

 

31 października

– 1942 r.  – Papież Pius XII w swym przemówieniu radiowym do narodu portugalskiego poświęcił cały Kościół i cały rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi

 

07 listopada

– 1981 r. – na pierwszej audiencji generalnej po zamachu Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział o zbieżności dat: zamachu i pierwszego objawienia w Fatimie w 1917r.

 

21 listopada

– 1964 r. – Ojciec Święty Paweł VI ogłasza Maryję Matką Kościoła i odnawia poświęcenie Kościoła i rodzaju ludzkiego Niepokalanemu Sercu Maryi

 

7 grudnia

– 1996 – figura pielgrzymującej Pani Fatimskiej odbiera hołd na Placu Czerwonym w Moskwie

 

08 grudnia

– 1942 r. – Ojciec Święty Pius XII osobiście dokonuje poświęcenia całego Kościoła i rodzaju ludzkiego Niepokalanemu Sercu Maryi, (w dniu 31.10.1942 r. dokonał aktu poświęcenia w ramach przemówienia radiowego do narodu portugalskiego)

 

10 grudnia

– 1925 r. – Matka Boża ukazała się Łucji w Pontavedra, w Hiszpanii, i pouczyła o nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca

 

13 grudnia

– 1962 r. – Ojciec Święty Jan XXIII ustanawia święto Fatimskiej Matki Bożej Różańcowej

 

21 grudnia

– 1949 r. – początek oficjalnego procesu kanonicznego w sprawie beatyfikacji Franciszka i Hiacynty