Zesłanie Ducha Świętego 31.05.2020

1. Zmieniły się wskazania epidemiologiczne – nie ma już ograniczeń w zgromadzeniach na modlitwie w świątyni poza obowiązkiem zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – prosimy o sumienne zastosowanie się do tych wskazań. Msze św. w najbliższym czasie będą odbywały się w kościele.

2. Kończy się Maj – najpiękniejszy miesiąc w roku, który jest poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. Ostatnie nabożeństwa majowe dziś o godz. 17.30. Od poniedziałku zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17.30.

3. W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca.
• I czwartek miesiąca – zapraszamy na Mszę św. ku czci Jezusa Chrystusa Jedynego i wiecznego Kapłana w tym dniu szczególnie modlimy się o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
• W I piątek zapraszamy do oddania czci Najśw. Sercu Pana Jezusa poprzez spowiedź i nabożeństwo.
• W I sobotę zapraszamy do wypełnienia prośby Pani Fatimskiej, przystępując do spowiedzi, komunii, odmówienia różańca i rozważania tajemnic różańcowych w duchu wynagrodzenia za grzechy własne i całego świata. O 11.00 – I cz. Różańca i 15 min. czuwanie z Maryją. O 12.00 Msza św. a po niej II cz. Różańca. O 17.30 – III cz. Różańca; Godz. 18.00 – Msza św. z formularza niedzielnego; 19.00 – Różaniec – tajemnice chwalebne; 20.00 – Msza św. w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy całego świata; o 21.00 – Apel Maryjny.

4. Przypominamy, że codziennie kapłani modlą się o ustanie epidemii i o pomyślność naszej Ojczyzny o godz. 20.30. kończąc modlitwy Apelem Maryjnym – serdecznie zapraszamy.

5. Bóg zapłać za zaangażowanie w działalność misyjną kościoła i składanie makulatury i plastikowych nakrętki w ramach pomocy misyjnej „Budujemy studnie w Sudanie Południowym”.

6. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafii. Nasza parafia znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej – stąd serdeczny apel i prośba o finansowe wsparcie.

7. Zapraszamy członków wspólnot, stowarzyszeń, grup modlitewnych i ruchów kościelnych na Archidiecezjalny Dzień Jedności Wspólnot przeżywany w naszej Archidiecezji w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, tj. poniedziałek, 1 czerwca br. Modlitwa odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie, gdzie o godz. 18.00 odbędzie się Msza Święta, a po liturgii nastąpi modlitwa różańcowa, zakończona Apelem Maryjnym. Zapraszamy delegacje zrzeszeń katolickich do wspólnej modlitwy, która będzie stanowić wyraz jedności i rozpocznie Tydzień Ewangelizacji.”
……………………………………………………………………………………………….

• Wobec licznych wątpliwości wyrażanych w rozmowach i e-mailach, jeszcze raz przypominamy zwyczajną naukę ostatnich papieży, którą przypomniał Prymas Polski w związku z szerzącą się epidemią, że w kościele możliwe są dwie równoprawne formy przyjmowania Komunii św. klęcząc – do ust, oraz szczególnie teraz zalecaną przez epidemiologów stojąc – na rękę.
• Aby zachować bezpieczeństwo, prosimy aby do Komunii w pierwszej kolejności podchodziły osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę. Przypominamy, że przyjmując w ten sposób Komunię świętą należy wyciągnąć obie ręce tak, by jedna dłoń podtrzymywała drugą. Na tę dłoń, która jest na górze, szafarz kładzie Hostię. Przyjmujący Komunię powinien ją od razu przy kapłanie spożyć, w taki sposób, że wolną dłonią bierze Hostię spoczywającą w drugiej dłoni i wkłada do ust. Nie można przyjmować Komunii na dłoń w rękawiczce lub na jakieś serwetki.
• Święty Cyryl Jerozolimski w IV wieku tak to wyjaśniał: „Przystępując do ołtarza nie wyciągaj gładko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw lewą dłoń pod prawą niby tron, gdyż masz przyjąć króla. Do wklęsłej ręki przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz: Amen. Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił”..
• Swoje dłonie można zdezynfekować nawet tuż przed podejściem do Komunii św.
• Podchodzimy zawsze zachowując dwumetrowe odległości.
• Mam świadomość, że niektórzy są zwolnieni z powodów zdrowotnych z noszenia masek zakrywających nos i usta (sam-proboszcz- do nich należę) jednak i te osoby prosimy o przysłanianie ust i nosa lub zajmowanie takich miejsc, które nie będą dla innych powodem lęku.

Wniebowstąpienie Pańskie 24.05.2020r.

1. Według nowych epidemiologicznych wytycznych w naszym kościele jednocześnie może się modlić do 110 osób a w kaplicy Maryjnej do 20 osób jednocześnie oczywiście wszyscy uczestnicy zobowiązani są mieć przysłonięte usta i nos i w duchu wzajemnej odpowiedzialności – prosimy o sumienne zastosowanie się do tych wskazań. Msze św. w najbliższym czasie będą odbywały się w kościele.
• Wobec licznych wątpliwości wyrażanych w rozmowach i e-mailach, jeszcze raz przypominamy zwyczajną naukę ostatnich papieży, którą przypomniał Prymas Polski w związku z szerzącą się epidemią, że w kościele możliwe są dwie równoprawne formy przyjmowania Komunii św. klęcząc – do ust, oraz szczególnie teraz zalecaną przez epidemiologów stojąc – na rękę.
• Aby zachować bezpieczeństwo, prosimy aby do Komunii w pierwszej kolejności podchodziły osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę. Przypominamy, że przyjmując w ten sposób Komunię świętą należy wyciągnąć obie ręce tak, by jedna dłoń podtrzymywała drugą. Na tę dłoń, która jest na górze, szafarz kładzie Hostię. Przyjmujący Komunię powinien ją od razu przy kapłanie spożyć, w taki sposób, że wolną dłonią bierze Hostię spoczywającą w drugiej dłoni i wkłada do ust. Nie można przyjmować Komunii na dłoń w rękawiczce lub na jakieś serwetki.
Święty Cyryl Jerozolimski w IV wieku tak to wyjaśniał: „Przystępując do ołtarza nie wyciągaj gładko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw lewą dłoń pod prawą niby tron, gdyż masz przyjąć króla. Do wklęsłej ręki przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz: Amen. Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił”..
• Swoje dłonie można zdezynfekować nawet tuż przed podejściem do Komunii św.
• Podchodzimy zawsze zachowując dwumetrowe odległości.
• Starajmy się również zachowywać odległość 2 metrów siadając w ławkach.
• Mam świadomość, że niektórzy są zwolnieni z powodów zdrowotnych z noszenia masek zakrywających nos i usta (sam-proboszcz- do nich należę) jednak i te osoby prosimy o przysłanianie ust i nosa lub zajmowanie takich miejsc, które nie będą dla innych powodem lęku.

2. Maj – najpiękniejszy miesiąc w roku jest poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, która jest najdoskonalszym owocem ziemi. Nabożeństwa Majowe codziennie o godz. 17.30.

3. We wtorek – Dzień Matki, zachęcamy do wdzięcznej pamięci naszym mamom – składając życzenia czy modląc się w ich intencji.

4. Ksiądz Arcybiskup Metropolity Andrzej Dzięga udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta do dnia 30 czerwca br. Pod zwykłymi warunkami: Tzn. pobożne uczestnictwo we Mszy św., za pośrednictwem mediów, przyjęcie Komunii św. duchowo i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

5. W przed Mszą św. o godz. 18.00 odprawiamy Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego.

6. Przypominamy, że codziennie kapłani modlą się o ustanie epidemii i o pomyślność naszej Ojczyzny o godz. 20.30. kończąc modlitwy Apelem Maryjnym – serdecznie zapraszamy.

7. W tym tygodniu w piątek i sobotę – będą wystawione pojemniki na makulaturę i plastikowe nakrętki a to w ramach pomocy misyjnej „Budujemy studnie w Sudanie Południowym”. W tych dniach będzie też otwarty non stop wjazd dla samochodów od ulicy Rydla.

8. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafii. Nasza parafia znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej – stąd serdeczny apel i prośba o finansowe wsparcie.

9. Zapraszamy na transmisję (z polskim tłumaczeniem) Międzynarodowego spotkania modlitewnego z Rzymu CHARIS PENTACOST. Z okazji Pięćdziesiątnicy 2020 CHARIS proponuje kontynuowanie modlitwy, aby prosić Pana o tę nową Pięćdziesiątnicę, nowe wylanie Ducha Świętego na Kościół i świat, o którą modli się nasz Papież. W tym celu proponuje chrześcijanom z całego świata wspólną modlitwę: bez względu na kraj, język, strefę czasową. Każdy może dołączyć do modlitwy w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, 30 maja br. o godz. 22.00 czasu polskiego (UTC+1), aby wspólnie błagać Ducha Świętego i poprosić o nową Pięćdziesiątnicę na całym świecie. Transmisja będzie na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=7R5-uJ9q3d4#action=share

6 niedziela wielkanocna 17.05.2020r.

1. Według nowych epidemiologicznych wytycznych w naszym kościele jednocześnie może się modlić do 110 osób a w kaplicy Maryjnej do 20 osób jednocześnie oczywiście wszyscy uczestnicy zobowiązani są mieć przysłonięte usta i nos i w duchu wzajemnej odpowiedzialności – prosimy o sumienne zastosowanie się do tych wskazań. Msze św. w najbliższym czasie będą odbywały się w kościele.
• Wobec licznych wątpliwości wyrażanych w rozmowach i e-mailach, jeszcze raz przypominamy zwyczajną naukę ostatnich papieży, którą przypomniał Prymas Polski w związku z szerzącą się epidemią, że w kościele możliwe są dwie równoprawne formy przyjmowania Komunii św. klęcząc – do ust, oraz szczególnie teraz zalecaną przez epidemiologów stojąc – na rękę.
• Aby zachować bezpieczeństwo, prosimy aby do Komunii w pierwszej kolejności podchodziły osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę. Przypominamy, że przyjmując w ten sposób Komunię świętą należy wyciągnąć obie ręce tak, by jedna dłoń podtrzymywała drugą. Na tę dłoń, która jest na górze, szafarz kładzie Hostię. Przyjmujący Komunię powinien ją od razu przy kapłanie spożyć, w taki sposób, że wolną dłonią bierze Hostię spoczywającą w drugiej dłoni i wkłada do ust. Nie można przyjmować Komunii na dłoń w rękawiczce lub na jakieś serwetki.
• Święty Cyryl Jerozolimski w IV wieku tak to wyjaśniał: „Przystępując do ołtarza nie wyciągaj gładko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw lewą dłoń pod prawą niby tron, gdyż masz przyjąć króla. Do wklęsłej ręki przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz: Amen. Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił”..
• Swoje dłonie można zdezynfekować nawet tuż przed podejściem do Komunii św.
• Podchodzimy zawsze zachowując dwumetrowe odległości.
• Starajmy się również zachowywać odległość 2 metrów siadając w ławkach.
• Mam świadomość, że niektórzy są zwolnieni z powodów zdrowotnych z noszenia masek zakrywających nos i usta (sam-proboszcz- do nich należę) jednak i te osoby prosimy o przysłanianie ust i nosa lub zajmowanie takich miejsc, które nie będą dla innych powodem lęku.

2. Maj – najpiękniejszy miesiąc w roku jest poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, która jest najdoskonalszym owocem ziemi. Nabożeństwa Majowe codziennie o godz. 17.30.

3. Ksiądz Arcybiskup Metropolity Andrzej Dzięga udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta do dnia 30 czerwca br. Pod zwykłymi warunkami: Tzn. pobożne uczestnictwo we Mszy św., za pośrednictwem mediów, przyjęcie Komunii św. duchowo i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

4. Już jutro w poniedziałek 18 maja – 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, które przypadają 18 maja. Zachęcamy do szczególnej modlitwy za wstawiennictwem naszego św. Papieża. Ks. Arcybiskup w Katedrze odprawi uroczystą Mszę św. – włączmy się duchowo w te obchody. Również i w naszym Sanktuarium, które zrodziło się jako odpowiedź na pytanie papieża: Czy jest w Szczecinie miejsce gdzie oddaje się cześć Najświętszemu Sercu Maryi w Tym dniu o godz. 18.00. odprawimy Mszę św. dziękczynną za życie, nauczanie i koronację Figury Fatimskiej z naszego Sanktuarium – dokonanego jako pierwsze w Polsce.

5. W najbliższy czwartek przed Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczęcie Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego.

6. Przypominamy, że codziennie kapłani modlą się o ustanie epidemii i o pomyślność naszej Ojczyzny o godz. 20.30 – zapraszamy do łączenia się duchowo – za pośrednictwem transmisji internetowej.

7. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafii. Nasza parafia znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej – stąd serdeczny apel i prośba o finansowe wsparcie.

8. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku – śp. Gizela KUSKA. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

5 niedziela Wielkanocna 10.05.2020r.

1. Według nowych epidemiologicznych wytycznych w naszym kościele jednocześnie może się modlić do 70 osób a w kaplicy Maryjnej do 12 osób jednocześnie oczywiście wszyscy uczestnicy zobowiązani są mieć przysłonięte usta i nos i w duchu wzajemnej odpowiedzialności – prosimy o sumienne zastosowanie się do tych wskazań. Msze św. w najbliższym czasie będą odbywały się w kościele.
• Wobec licznych wątpliwości wyrażanych w rozmowach i e-mailach, jeszcze raz przypominamy zwyczajną naukę ostatnich papieży, którą przypomniał Prymas Polski w związku z szerzącą się epidemią, że w kościele możliwe są dwie równoprawne formy przyjmowania Komunii św. klęcząc – do ust, oraz szczególnie teraz zalecaną przez epidemiologów stojąc – na rękę.
• Aby zachować bezpieczeństwo, prosimy aby do Komunii w pierwszej kolejności podchodziły osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę. Przypominamy, że przyjmując w ten sposób Komunię świętą należy wyciągnąć obie ręce tak, by jedna dłoń podtrzymywała drugą. Na tę dłoń, która jest na górze, szafarz kładzie Hostię. Przyjmujący Komunię powinien ją od razu przy kapłanie spożyć, w taki sposób, że wolną dłonią bierze Hostię spoczywającą w drugiej dłoni i wkłada do ust. Nie można przyjmować Komunii na dłoń w rękawiczce lub na jakieś serwetki.
• Święty Cyryl Jerozolimski w IV wieku tak to wyjaśniał: „Przystępując do ołtarza nie wyciągaj gładko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw lewą dłoń pod prawą niby tron, gdyż masz przyjąć króla. Do wklęsłej ręki przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz: Amen. Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił”..
• Swoje dłonie można zdezynfekować nawet tuż przed podejściem do Komunii św.
• Podchodzimy zawsze zachowując dwumetrowe odległości.
• Starajmy się również zachowywać odległość 2 metrów siadając w ławkach.
• Mam świadomość, że niektórzy są zwolnieni z powodów zdrowotnych z noszenia masek zakrywających nos i usta (sam-proboszcz- do nich należę) jednak i te osoby prosimy o przysłanianie ust i nosa lub zajmowanie takich miejsc, które nie będą dla innych powodem lęku.

2. W najbliższą środę – 13 maja obchodzić będziemy 103 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Naszym modlitwom o godz. 19.00 przewodniczyć będzie. JE. Ks. Bp. Henryk Wejman. Niestety ze względu na ograniczenia nie odbędzie się procesja. A we Mszy św. może wziąć udział tylko 70 osób.

3. Maj – najpiękniejszy miesiąc w roku jest poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, która jest najdoskonalszym owocem ziemi. Nabożeństwa Majowe codziennie o godz. 17.30.

4. Ksiądz Arcybiskup Metropolity Andrzej Dzięga udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta do dnia 30 czerwca br. Pod zwykłymi warunkami: Tzn. pobożne uczestnictwo we Mszy św., za pośrednictwem mediów, przyjęcie Komunii św. duchowo i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

5. Szybkimi krokami zbliżają się obchody 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, które przypadają 18 maja. Zachęcamy do szczególnej modlitwy za wstawiennictwem naszego św. Papieża. Również poprzez podjęcie nowenny od dnia 10 maja br. 18 maja Ks. Arcybiskup w Katedrze odprawi uroczystą Mszę św. – włączmy się duchowo w te obchody. Również i w naszym Sanktuarium, które zrodziło się jako odpowiedź na pytanie papieża: Czy jest w Szczecinie miejsce gdzie oddaje się cześć Najświętszemu Sercu Maryi w Tym dniu o godz. 18.00. Odprawimy Mszę św. Dziękczynną za życie, nauczanie i Koronację Figury Fatimskiej z naszego Sanktuarium – dokonanego jako pierwsze w Polsce.

6. Przypominamy, że codziennie kapłani modlą się o ustanie epidemii i o pomyślność naszej Ojczyzny o godz. 20.30 – zapraszamy do łączenia się duchowo – za pośrednictwem transmisji internetowej.

7. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafii. Nasza parafia znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, nie mamy pieniędzy na opłatę rachunków i na bieżące utrzymanie, nie mówiąc o zaległych zobowiązaniach za remont dachy naszego kościoła (ponad 74 tyś zł.) – stąd serdeczny apel i prośba o finansowe wsparcie.

8. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku – śp. Anna WOJCIECH, śp. Jan CZYŻYK, śp. Bożena ROZPARA. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

4 niedziela wielkanocna 3.05.2020

1. Według nowych epidemiologicznych wytycznych w naszym kościele jednocześnie może się modlić do 70 osób a w kaplicy Maryjnej do 12 osób jednocześnie oczywiście wszyscy uczestnicy zobowiązani są mieć przysłonięte usta i nos i w duchu wzajemnej odpowiedzialności – prosimy o sumienne zastosowanie się do tych wskazań. Msze św. w najbliższym czasie będą odbywały się w kościele.
• Wobec licznych wątpliwości wyrażanych w rozmowach i e-mailach, jeszcze raz przypominamy zwyczajną naukę ostatnich papieży, którą przypomniał Prymas Polski w związku z szerzącą się epidemią, że w kościele możliwe są dwie równoprawne formy przyjmowania Komunii św. klęcząc – do ust, oraz szczególnie teraz zalecaną przez epidemiologów stojąc – na rękę.
• Aby zachować bezpieczeństwo, prosimy aby do Komunii w pierwszej kolejności podchodziły osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę. Przypominamy, że przyjmując w ten sposób Komunię świętą należy wyciągnąć obie ręce tak, by jedna dłoń podtrzymywała drugą. Na tę dłoń, która jest na górze, szafarz kładzie Hostię. Przyjmujący Komunię powinien ją od razu przy kapłanie spożyć, w taki sposób, że wolną dłonią bierze Hostię spoczywającą w drugiej dłoni i wkłada do ust. Nie można przyjmować Komunii na dłoń w rękawiczce lub na jakieś serwetki.
• Święty Cyryl Jerozolimski w IV wieku tak to wyjaśniał: „Przystępując do ołtarza nie wyciągaj gładko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw lewą dłoń pod prawą niby tron, gdyż masz przyjąć króla. Do wklęsłej ręki przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz: Amen. Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił”..
• Swoje dłonie można zdezynfekować nawet tuż przed podejściem do Komunii św.
• Podchodzimy zawsze zachowując dwumetrowe odległości.
• Starajmy się również zachowywać odległość 2 metrów siadając w ławkach.
• Mam świadomość, że niektórzy są zwolnieni z powodów zdrowotnych z noszenia masek zakrywających nos i usta (sam-proboszcz- do nich należę) jednak i te osoby prosimy o przysłanianie ust i nosa lub zajmowanie takich miejsc, które nie będą dla innych powodem lęku.

2. Maj – najpiękniejszy miesiąc w roku jest poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, która jest najdoskonalszym owocem ziemi. Nabożeństwa Majowe codziennie o godz. 17.30.

3. Dziś w Niedzielę Dobrego Pasterza, przypada 54. Światowy dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Tą niedzielą rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

4. Przypominamy, że codziennie kapłani modlą się o ustanie epidemii i o pomyślność naszej Ojczyzny o godz. 20.30 – zapraszamy do łączenia się duchowo – za pośrednictwem transmisji internetowej.

5. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafii. Nasza parafia znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, nie mamy pieniędzy na opłatę rachunków i na bieżące utrzymanie, nie mówiąc o zaległych zobowiązaniach za remont dachy naszego kościoła (ponad 74 tyś zł.) – stąd serdeczny apel i prośba o finansowe wsparcie.

3 Niedziela Wielkanocna 26.04.2020r.

1. Według nowych epidemiologicznych wytycznych w naszym kościele jednocześnie może się modlić do 70 osób a w kaplicy Maryjnej do 12 osób jednocześnie oczywiście wszyscy uczestnicy zobowiązani są mieć przysłonięte usta i nos i w duchu wzajemnej odpowiedzialności – prosimy o sumienne zastosowanie się do tych wskazań. Msze św. w najbliższym czasie będą odbywały się w kościele.

2. Zrodziła się inicjatywa 40 dniowej modlitwy, którą rozpoczęliśmy w poniedziałek 20 kwietnia, jako nasze uwielbienie za dar Miłości Boga objawionej nam w śmierci na Krzyżu i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
•  Jednocześnie widzimy ogromną potrzebę wynagradzania za nasze osobiste grzechy ale i grzechy narodu – stąd zachęta o włączenie się do tej formy modlitwy, wdzięczności Bogu, ale i odpowiedzi na Bożą Miłość, która niech się wyraża nie tylko w przystąpieniu do tej 40 dniowej modlitwy, lecz zachęcamy również do podejmowania dobrowolnych umartwień – postu, a kto może również i do podejmowania dzieł miłosierdzia, składając swoją jałmużnę bądź to na utrzymanie kościoła; bądź wpłaty na ochronę zdrowia; na Caritas; czy bezpośrednio dzieląc się dobrami materialnymi choćby z potrzebującym pomocy sąsiadem.
•  Codziennie o godz. 7.00 rano jest w tej intencji sprawowana Najświętsza Ofiara.
•  Koordynatorem tej inicjatywy jest p. Bożena tel. 785 668 215 Zapisy również na e-maila: sloneczne@hotmail.com

3. W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca.
•  I czwartek miesiąca – zapraszamy na Mszę św. ku czci Jezusa Chrystusa Jedynego i wiecznego Kapłana w tym dniu szczególnie modlimy się o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
•  W I piątek zapraszamy do oddania czci Najśw. Sercu Pana Jezusa poprzez spowiedź i nabożeństwo. Chorych odwiedzamy tylko na wezwanie.
•  W I sobotę zapraszamy do wypełnienia prośby Pani Fatimskiej, przystępując do spowiedzi, komunii, odmówienia różańca i rozważania tajemnic różańcowych w duchu wynagrodzenia za grzechy własne i całego świata. O 11.00 – I cz. Różańca i 15 min. czuwanie z Maryją. O 12.00 Msza św. a po niej II cz. Różańca. O 17.30 – III cz. Różańca; Godz. 18.00 – Msza św. z formularza niedzielnego; 19.00 – Różaniec – tajemnice chwalebne; 20.00 – Msza św. w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy całego świata; o 21.00 – Apel Maryjny.

4. 27 kwietnia – 6. rocznica kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII

5. W piątek rozpoczynamy Maj. Ten najpiękniejszy miesiąc w roku jest poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, która jest najdoskonalszym owocem ziemi. Nabożeństwa Majowe codziennie o godz. 17.30.

6.  Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronki Polski – w tym roku obchodzimy 2 maja w sobotę. Msze św. o godz. 7.00; 8.30; 12.00; 18.00 i o 20.00.

7. Przypominamy, że codziennie kapłani modlą się o ustanie epidemii i o pomyślność naszej Ojczyzny o godz. 20.30 – zapraszamy do modlitewnego łączenia się duchowo – za pośrednictwem transmisji internetowej.

8. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafii. Nasza parafia znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, nie mamy pieniędzy na opłatę rachunków i na bieżące utrzymanie, nie mówiąc o zaległych zobowiązaniach za remont dachy naszego kościoła (ponad 75 tyś zł.) – stąd serdeczny apel i prośba o finansowe wsparcie.

Święto Miłosierdzia Bożego 19.04.2020r.

Od 3 Niedzieli Wielkanocnej (26 kwietnia) w naszym kościele może jednocześnie modlić się 70 osób, a w kaplicy Maryjnej 12 osób.

1. Dziś w Niedzielę Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 ( Godzina Miłosierdzia) – zapraszamy do modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia.

2. Zrodziła się inicjatywa 40 dniowej modlitwy, którą rozpoczniemy jutro w poniedziałek 20 kwietnia, jako nasze uwielbienie za dar Miłości Boga objawionej nam w śmierci na Krzyżu i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
• Jednocześnie widzimy ogromną potrzebę wynagradzania za nasze osobiste grzechy ale i grzechy narodu – stąd zachęta o włączenie się do tej formy modlitwy, wdzięczności Bogu, ale i odpowiedzi na Bożą Miłość, która niech się wyraża nie tylko w przystąpieniu do tej 40 dniowej modlitwy, lecz zachęcamy również do podejmowania dobrowolnych umartwień – postu, a kto może również i do podejmowania dzieł miłosierdzia, składając swoją jałmużnę bądź to na utrzymanie kościoła; bądź wpłaty na ochronę zdrowia; na Caritas; czy bezpośrednio dzieląc się dobrami materialnymi choćby z potrzebującym pomocy sąsiadem.
• Codziennie o godz. 7.00 rano będzie w tej intencji sprawowana Najświętsza Ofiara.
• Koordynatorem tej inicjatywy jest p. Bożena tel. 785 668 215 Zapisy również na e-maila: sloneczne@hotmail.com

3. W czwartek uroczystość świętego Wojciecha – patrona Polski.

4. W sobotę święto świętego Marka Ewangelisty.

5. Przypominamy, że codziennie kapłani modlą się o ustanie epidemii i o pomyślność naszej Ojczyzny o godz. 20.30 – zapraszamy do łączenia się duchowo – za pośrednictwem transmisji internetowej.

6. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku – śp. Jan KALETA, śp. Anna JACYNA, śp. Benedykt SMOŁA. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Wielkanoc 12.04.2020r.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ.
W dniach poprzedzających Święto Miłosierdzia Bożego, częściej niż zwykle śpiewamy pieśń: Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz – Tylko Boże Miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas.
Słowa tej naszej modlitwy w tych dniach są szczególnie wymowne i oddają całą prawdę o naszym życiu.
Życzę Parafianom i tu obecnym i tym którzy sercami są z nami łącząc się na naszej modlitwie za pośrednictwem Internetu – życzę każdemu Człowiekowi Dobrej Woli, szczególnego dotknięcia Bożej Łaski.
Zmartwychwstały Jezus niech uzdrawia chorych, niech dodaje mocy, łączy rozdzielone rodziny. Niech napełnia Bożym Pokojem i Nadzieją.
A Maryja obecna w naszym Sanktuarium w pierwszym w Polsce Fatimskim wizerunku ukoronowanym przez Świętego Jana Pawła II wyprasza potrzebna Wam i Waszym bliskim Boże Dary.

1. W poniedziałek wielkanocny (13.04.2020r.) – Msze św.: o godz. 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00 i 18.00 (nie będzie Mszy o 19.00).

2. Codziennie przed Mszą św. o godz. 18.00 zapraszamy na nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego, które obchodzić będziemy w przyszłą niedzielę. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia.

3. Przypominamy, że codziennie kapłani modlą się o ustanie epidemii i o pomyślność naszej Ojczyzny o godz. 20.30 – zapraszamy do łączenia się duchowo – za pośrednictwem transmisji internetowej. Jednocześnie przepraszamy za problemy techniczne w tej transmisji. Ostatnie jak pokazują statystyki na raz łączyło się z nami w modlitwie ponad 4 500 odbiorców i łącza tego nie wytrzymały. Uprzejmie prosimy o korzystanie z transmisji naszych modlitw na YouTube – mamy nadzieję, że to rozwiąże problemy.

Niedziela Palmowa 5.04.2020r.

1. Dziś Niedziela Palmowa, którą przeżywamy w szczególnym czasie zagrożenia epidemiologicznego – pozostając w domach a liturgię przeżywamy za pośrednictwem mediów. W kościele zgromadzą się tylko kapłani z najpotrzebniejszą asystą. Również obchody wielkiego Tygodnia z Wielkanocą włącznie będziemy tak przeżywali.
Spowiedź święta – przypominamy, że:
• jest możliwość skorzystania z aktu żalu doskonałego w tym trudnym czasie
• przypominamy, że spowiedź wielkanocną możemy odbyć do uroczystości Trójcy Przenajświętszej czyli do 7 czerwca 2020 r.
• Po ustaniu epidemii zorganizujemy dzień spowiedzi wielkanocnej
• Tygodnik Przewodnik Katolicki (https://www.przewodnik-katolicki.pl/NEWS/2019/Wielkanoc-w-domu) przygotował poradnik jak dobrze i owocnie te dni przeżyć w gronie rodzinny. Na naszej stronie internetowej w Aktualnościach jest do pobrania ten poradnik.

2. Wielki Czwartek – tylko z najbliższą asystą – Dzień, w którym wspominamy ustanowienie dwóch sakramentów: EUCHARYSTII i KAPŁAŃSTWA – Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800. Okazja do spowiedzi świętej od godz. 12.00 do 17.00 – w zakrystii kościoła.

3. Wielki Piątek. (Obowiązuje post ścisły: ilościowy i jakościowy, do przestrzegania którego zobowiązane są osoby w wieku od 18 do 60 lat. Pozostali katolicy tego dnia podejmują wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.). Zachęcamy do indywidualnego odprawienia Drogi Krzyżowej w swoich domach.
• Liturgia Wielkiego Piątku – tylko z najbliższą asystą – godz. 18.00. Okazja do spowiedzi świętej od godz. 10.00 do godz. 14.30 – w zakrystii kościoła.
• W Wielki Piątek rozpoczęcie Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego – o godz. 15.00 i po niej Droga krzyżowa w kościele.

4. Liturgia Wielkiej Soboty:
• Z racji na ograniczenie liczby wiernych w kościele nie ma możliwości organizowania tradycyjnego poświęcania pokarmów. Wszyscy parafianie są zachęcani do odmówienia modlitwy błogosławieństwa pokarmów we własnym domu, na rozpoczęcie rodzinnego śniadania wielkanocnego. W tym celu winni posłużyć się przesłanym tekstem Błogosławieństwa – tekst w Przewodniku Katolickim, i na naszej stronie internetowej.
• Okazja do spowiedzi świętej od godz. 10.00 do godz. 16.00 – w zakrystii kościoła.
• Wigilia Paschalna – godz. 21.00 – tylko z najbliższą asystą i z uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem całej parafii przy drzwiach kościoła.

5. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – Msze św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 i 19.00 (nie będzie Mszy o 6.00).

6. Rekolekcje Paschalne głoszone w Katedrze przez Ks. Biskupa Henryka Wejmana w czasie Triduum Paschalnego będą przebiegać według następującego porządku: Msza Święta Krzyżma o godz. 10.00; Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00; Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek o godz. 19.00; Wigilia Paschalna o godz. 21.00; Niedziela Wielkanocna o godz. 12.00. Liturgie będą transmitowane na stronie: www.katedra.szczecin.pl

7. W tym trudnym czasie próby życzymy nadziej płynącej z Miłości Boga, który umierając na krzyżu i trzeciego dnia Zmartwychwstając pokonuje śmierć i grzech. Bardzo dziękujemy, że w tym trudnym czasie potraficie okazywać serce. Bardzo dziękujemy ofiary duchowe i materialne – BÓG ZAPŁAĆ.

5 niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020r.

1. Tak trudny czas przychodzi nam przeżywać… Tak wiele pytań i trosk nam towarzyszy. Chcemy je składać przed Oblicze Miłosiernego Boga i Niepokalanej Maryi naszej Matki… Nie rozumiałem decyzji o zamknięciu kościołów we Włoszech w tym i Watykanu. Teraz gdy widzę tragedię Włoch rozumiem, że to była odpowiedzialna decyzja mająca na celu ratowanie daru życia… Wszyscy cierpimy z powodu utrudnień w dostępie do Eucharystii, która jest centrum naszego życia. Niech ten czas próby pogłębi naszą osobistą duchową więź z Chrystusem.
• Przypominam, że Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga udziela dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii przy jednoczesnym wskazaniu, że możemy w niej uczestniczyć duchowo, łącząc się za pośrednictwem mediów, telewizji radia czy jak u nas za pośrednictwem Mszy św. transmitowanej przez Internet. Dyspensa od niedzielnej Mszy św. do 19.04.2020

Uprzejmie prosimy by na Mszę św. przychodzili tylko ci,  którzy zamówili intencję.

2. Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret udzielający odpustu zupełnego wiernym zarażonym koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a także pracownikom służby zdrowia, rodzinom i wszystkim w jakikolwiek sposób dotkniętym tym problemem.
• Odpust zupełny to pomoc, jakiej udziela Kościół, aby przeżywać epidemię w duchu wiary i osobistego nawrócenia. By go otrzymać należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu lub po prostu pomodlić się. „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe” – czytamy w dekrecie.
• Penitencjaria Apostolska udziela pod tymi samymi warunkami odpustu zupełnego tym wiernym, którzy będą modlić się w intencji ustania epidemii i umocnienia tych, którzy cierpią z jej powodu oraz w intencji zbawienia wiecznego zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem.
• Kościół modli się także za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu chorych oraz Wiatyku, zawierza ich wszystkich Miłosierdziu Bożemu i każdemu wiernemu udziela odpustu zupełnego na godzinę śmierci pod warunkiem, że jest właściwie dysponowany i odmówił w ciągu życia jakąś modlitwę.

3. Codziennie o godzinie 20.30 – w łączności z całym Kościołem – Kapłani w naszym kościele modlą się o ustanie pandemii Koronawirusa i o pomyślność naszej Ojczyzny. Wiernych zachęcamy by jednoczyli się w swoich rodzinnych domach na tej modlitwie, również za pośrednictwem transmisji Internetowej z naszego kościoła.

4. Ze względu na prace instalacyjne elektryczno-alarmowe i audio-wizyjne oraz na panujące zagrożenie wirusowe – Msze św. i nabożeństwa odbywają się w kościele. Przepraszamy za ubiegło tygodniowe przerwy w transmisji.

5. Wielki Post to okres modlitwy, pokuty i rekolekcyjnej refleksji, przygotowujący nas na przeżycie największych tajemnic wiary Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zapraszamy do przeżywania nabożeństw pasyjnych przede wszystkim za pośrednictwem Internetu, oczywiście w kościele kapłani modlić się będą: w piątek Droga krzyżowa – dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00, oraz rano po mszy św. o godz. 8.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00

6. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym rezygnujemy w tym roku z tradycyjnych rekolekcji wielkopostnych dla dzieci młodzieży i dorosłych. W zamian – zapraszamy do przeżycia internetowych rekolekcji. U nas Ks. Kryspin będzie głosił nauki rekolekcyjne na Mszach św. i Gorzkich Żalach w dniu dzisiejszym(niedziela) oraz w poniedziałek, wtorek i środę – na Mszach św. o godz. 8.30, 12.00 i 18.00. Zachęcam do skorzystania z refleksji wielkopostnej przygotowanej przez o. redemptorystów na stronie www.redemptor.pl . Radio Szczecin przeprowadzi transmisję Rekolekcji Wielkopostnych pt. „Rekolekcje z pustego Wieczernika” z Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie, które poprowadzi Ks. Andrzej Łysy TChr w dniach od 30 marca do 1 kwietnia br. Bezpośrednia transmisja będzie po wiadomościach o godz. 18.00 w Radiu Szczecin i na www.radioszczecin.pl .

7. W tym tygodniu przypadają pierwszy Czwartek, piątek i Sobota miesiąca. Łączmy się duchowo z naszych domów w tych nabożeństwach. W kwietniu nie będzie tradycyjnych odwiedzin chorych – ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Jednak jesteśmy do dyspozycji na każde wezwanie chorego.

8. WEEKENDOWE NAUKI PRZEDŚLUBNE planujemy w dniach 22-24 maja 2020r. – konieczne są zapisy. Zgłoszenia wysyłać: m.guzicka@wp.pl; lub sloneczne@hotmail.com

9. Przypominamy, że brama wjazdowa na teren przykościelny w dni powszednie jest otwierana od strony ul. Łubinowej – przy Domu Pielgrzyma, pół godziny przed Mszą św. a zamykana kwadrans po Mszy św. W niedziele i uroczystości – obie bramy są otwarte na czas liturgii. Prosimy również by nie zastawiać bram wjazdowych – to są drogi przeciwpożarowe, które zawsze muszą być przejezdne.