5 niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020r.

1. Tak trudny czas przychodzi nam przeżywać… Tak wiele pytań i trosk nam towarzyszy. Chcemy je składać przed Oblicze Miłosiernego Boga i Niepokalanej Maryi naszej Matki… Nie rozumiałem decyzji o zamknięciu kościołów we Włoszech w tym i Watykanu. Teraz gdy widzę tragedię Włoch rozumiem, że to była odpowiedzialna decyzja mająca na celu ratowanie daru życia… Wszyscy cierpimy z powodu utrudnień w dostępie do Eucharystii, która jest centrum naszego życia. Niech ten czas próby pogłębi naszą osobistą duchową więź z Chrystusem.
• Przypominam, że Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga udziela dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii przy jednoczesnym wskazaniu, że możemy w niej uczestniczyć duchowo, łącząc się za pośrednictwem mediów, telewizji radia czy jak u nas za pośrednictwem Mszy św. transmitowanej przez Internet. Dyspensa od niedzielnej Mszy św. do 19.04.2020

Uprzejmie prosimy by na Mszę św. przychodzili tylko ci,  którzy zamówili intencję.

2. Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret udzielający odpustu zupełnego wiernym zarażonym koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a także pracownikom służby zdrowia, rodzinom i wszystkim w jakikolwiek sposób dotkniętym tym problemem.
• Odpust zupełny to pomoc, jakiej udziela Kościół, aby przeżywać epidemię w duchu wiary i osobistego nawrócenia. By go otrzymać należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu lub po prostu pomodlić się. „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe” – czytamy w dekrecie.
• Penitencjaria Apostolska udziela pod tymi samymi warunkami odpustu zupełnego tym wiernym, którzy będą modlić się w intencji ustania epidemii i umocnienia tych, którzy cierpią z jej powodu oraz w intencji zbawienia wiecznego zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem.
• Kościół modli się także za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu chorych oraz Wiatyku, zawierza ich wszystkich Miłosierdziu Bożemu i każdemu wiernemu udziela odpustu zupełnego na godzinę śmierci pod warunkiem, że jest właściwie dysponowany i odmówił w ciągu życia jakąś modlitwę.

3. Codziennie o godzinie 20.30 – w łączności z całym Kościołem – Kapłani w naszym kościele modlą się o ustanie pandemii Koronawirusa i o pomyślność naszej Ojczyzny. Wiernych zachęcamy by jednoczyli się w swoich rodzinnych domach na tej modlitwie, również za pośrednictwem transmisji Internetowej z naszego kościoła.

4. Ze względu na prace instalacyjne elektryczno-alarmowe i audio-wizyjne oraz na panujące zagrożenie wirusowe – Msze św. i nabożeństwa odbywają się w kościele. Przepraszamy za ubiegło tygodniowe przerwy w transmisji.

5. Wielki Post to okres modlitwy, pokuty i rekolekcyjnej refleksji, przygotowujący nas na przeżycie największych tajemnic wiary Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zapraszamy do przeżywania nabożeństw pasyjnych przede wszystkim za pośrednictwem Internetu, oczywiście w kościele kapłani modlić się będą: w piątek Droga krzyżowa – dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00, oraz rano po mszy św. o godz. 8.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00

6. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym rezygnujemy w tym roku z tradycyjnych rekolekcji wielkopostnych dla dzieci młodzieży i dorosłych. W zamian – zapraszamy do przeżycia internetowych rekolekcji. U nas Ks. Kryspin będzie głosił nauki rekolekcyjne na Mszach św. i Gorzkich Żalach w dniu dzisiejszym(niedziela) oraz w poniedziałek, wtorek i środę – na Mszach św. o godz. 8.30, 12.00 i 18.00. Zachęcam do skorzystania z refleksji wielkopostnej przygotowanej przez o. redemptorystów na stronie www.redemptor.pl . Radio Szczecin przeprowadzi transmisję Rekolekcji Wielkopostnych pt. „Rekolekcje z pustego Wieczernika” z Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie, które poprowadzi Ks. Andrzej Łysy TChr w dniach od 30 marca do 1 kwietnia br. Bezpośrednia transmisja będzie po wiadomościach o godz. 18.00 w Radiu Szczecin i na www.radioszczecin.pl .

7. W tym tygodniu przypadają pierwszy Czwartek, piątek i Sobota miesiąca. Łączmy się duchowo z naszych domów w tych nabożeństwach. W kwietniu nie będzie tradycyjnych odwiedzin chorych – ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Jednak jesteśmy do dyspozycji na każde wezwanie chorego.

8. WEEKENDOWE NAUKI PRZEDŚLUBNE planujemy w dniach 22-24 maja 2020r. – konieczne są zapisy. Zgłoszenia wysyłać: m.guzicka@wp.pl; lub sloneczne@hotmail.com

9. Przypominamy, że brama wjazdowa na teren przykościelny w dni powszednie jest otwierana od strony ul. Łubinowej – przy Domu Pielgrzyma, pół godziny przed Mszą św. a zamykana kwadrans po Mszy św. W niedziele i uroczystości – obie bramy są otwarte na czas liturgii. Prosimy również by nie zastawiać bram wjazdowych – to są drogi przeciwpożarowe, które zawsze muszą być przejezdne.

4 niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020r.

1. W tym trudnym czasie pokładając ufność w Panu Bogu i oddając się pod opiekę naszej Patronce Fatimskiej Pani, pragniemy jako ludzie wiary kierować się również rozumem i roztropnością w sprawach dotyczących naszej doczesności. Dlatego w związku z zagrożeniem Koronawirusem i rozporządzeniem władz państwowych, że Msze św. mogą się odbywać przy maksymalnie 50 uczestnikach – postanawiamy w niedzielę na ten trudny czas – by zabezpieczyć dobro duchowe nas wszystkich, – w miarę potrzeby – wprowadzić Msze św. odprawiane równolegle: i w kościele i w kaplicy Maryjnej. Przypominamy również, że Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga udziela dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii przy jednoczesnym wskazaniu, że możemy w niej uczestniczyć duchowo, łącząc się za pośrednictwem mediów, telewizji radia czy jak u nas za pośrednictwem Mszy św. transmitowanej przez Internet.
• Wszystkich uczestników Mszy św. i nabożeństw zachęcamy do siadania w odległości minimum 1,5 metra od siebie. Również podchodzimy do komunii św. zachowując odległość 1,5m.
• Powracamy do liturgicznego zwyczaju przekazywania sobie znaku pokoju, który polega na skinieniu głowy (nie podajemy sobie dłoni)

2. Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret udzielający odpustu zupełnego wiernym zarażonym koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a także pracownikom służby zdrowia, rodzinom i wszystkim w jakikolwiek sposób dotkniętym tym problemem.
• Odpust zupełny to pomoc, jakiej udziela Kościół, aby przeżywać epidemię w duchu wiary i osobistego nawrócenia. By go otrzymać należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu lub po prostu pomodlić się. „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe” – czytamy w dekrecie.
• Penitencjaria Apostolska udziela pod tymi samymi warunkami odpustu zupełnego tym wiernym, którzy będą modlić się w intencji ustania epidemii i umocnienia tych, którzy cierpią z jej powodu oraz w intencji zbawienia wiecznego zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem.
• Kościół modli się także za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu chorych oraz Wiatyku, zawierza ich wszystkich Miłosierdziu Bożemu i każdemu wiernemu udziela odpustu zupełnego na godzinę śmierci pod warunkiem, że jest właściwie dysponowany i odmówił w ciągu życia jakąś modlitwę.

3. Codziennie o godzinie 20.30 – w łączności z całym Kościołem – Kapłani w naszym kościele modlą się o ustanie pandemii Koronawirusa i o pomyślność naszej Ojczyzny. Wiernych zachęcamy by jednoczyli się w swoich rodzinnych domach na tej modlitwie, również za pośrednictwem transmisji Internetowej z naszego kościoła.

4. Ze względu na prace instalacyjne audio-wizyjne oraz na panujące zagrożenie wirusowe – Msze św. i nabożeństwa odbywają się w kościele.

5. Wielki Post to okres modlitwy, pokuty i rekolekcyjnej refleksji, przygotowujący nas na przeżycie największych tajemnic wiary Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zapraszamy do przeżywania nabożeństw pasyjnych również za pośrednictwem Internetu, oczywiście w kościele kapłani modlić się będą: w piątek Droga krzyżowa – dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00, oraz rano po mszy św. o godz. 8.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00

6. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym rezygnujemy w tym roku z tradycyjnych rekolekcji wielkopostnych dla dzieci młodzieży i dorosłych. Zachęcamy do tym większej refleksji, modlitwy i pokuty, praktykowanych w zaciszu swojego mieszkania. Zachęcam do skorzystania z refleksji wielkopostnej przygotowanej przez o. redemptorystów na stronie www.redemptor.pl . Dowiedziałem się, że o. Leszek Zabdyr redemotorysta, który głosił kilka lat temu u nas rekolekcje poważnie choruje. Proszę o modlitwę w jego intencji.

7. Nie będzie również comiesięcznej adoracji w int. Ojczyzny. Zachęcam by w wyznaczonych porach poszczególne grupy w swoich domach trwały na modlitwie. W tym miesiącu nie będzie również zbiórki makulatury

8. WEEKENDOWE NAUKI PRZEDŚLUBNE planujemy w dniach 22-24 maja 2020r. – konieczne są zapisy. Zgłoszenia wysyłać: m.guzicka@wp.pl; lub sloneczne@hotmail.com

9. Przypominamy, że brama wjazdowa na teren przykościelny w dni powszednie jest otwierana od strony ul. Łubinowej – przy Domu Pielgrzyma, pół godziny przed Mszą św. a zamykana kwadrans po Mszy św. W niedziele i uroczystości – obie bramy są otwarte na czas liturgii. Prosimy również by nie zastawiać bram wjazdowych – to są drogi przeciwpożarowe, które zawsze muszą być przejezdne.

3 niedziela Wielkiego Postu 15.03.2020r.

1. W tym trudnym czasie pokładając ufność Panu Bogu i oddając się pod opiekę naszej Patronce Fatimskiej Pani, pragniemy jako ludzie wiary kierować się również rozumem i roztropnością w sprawach dotyczących naszej doczesności. Dlatego w związku z zagrożeniem Koronawirusem i rozporządzeniem władz państwowych, że Msze św. mogą się odbywać przy maksymalnie 50 uczestnikach – postanawiamy w niedzielę na ten trudny czas – by zabezpieczyć dobro duchowe nas wszystkich, w miarę potrzeby – wprowadzić Msze św. odprawiane równolegle: i w kościele i w kaplicy Maryjnej. Przypominamy również, że Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga udziela dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii przy jednoczesnym wskazaniu, że możemy w niej uczestniczyć duchowo, łącząc się za pośrednictwem mediów, telewizji radia czy jak u nas za pośrednictwem Mszy św. transmitowanej przez Internet.
• Wszystkich uczestników Mszy św. i nabożeństw zachęcamy do siadania w odległości minimum 1,5 metra od siebie. Również podchodzimy do komunii św. zachowując odległość 1,5m.
• Powracamy do liturgicznego zwyczaju przekazywania sobie znaku pokoju, który polega na skinieniu głowy (nie podajemy sobie dłoni)
• Zachęcamy do przyjmowania Komunii św. bezpośrednio do ust i to zarówno przez szacunek dla Najświętszego Ciała jak i z prozy życia – idąc do kościoła otwieramy szereg drzwi, dotykamy kluczy, poręczy, kurtek, które przecież nie codziennie pierzemy i dezynfekujemy, itd. Każdy kapłan wychodząc do Mszy św. jeszcze w zakrystii starannie myje dłonie, ale i przed rozdawaniem Komunii św. będzie je myć i dezynfekować. Oczywiście gdyby ktoś jednak chciał przyjąć Komunię na ręce jest zobowiązany od razu przy kapłanie ją spożyć.

2. Wielki Post to okres modlitwy, pokuty i rekolekcyjnej refleksji, przygotowujący nas na przeżycie największych tajemnic wiary Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zapraszamy do przeżywania nabożeństw pasyjnych również za pośrednictwem Internetu, oczywiście w kościele kapłani modlić się będą: w piątek Droga krzyżowa – dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00, oraz rano po mszy św. o godz. 8.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00

UWAGA!!!

Kancelaria Parafialna – nieczynna do odwołania. Prosimy przychodzić tylko w sprawach losowych, ważnych.

Odwołujemy wszelkie spotkania grup duszpasterskich działających w naszej parafii.

Odwołujemy również trwający Kurs PRZEDMAŁŻEŃSKI.

 

3. WEEKENDOWE NAUKI PRZEDŚLUBNE planujemy w dniach 22-24 maja 2020r. – konieczne są zapisy. Zgłoszenia wysyłać: m.guzicka@wp.pl; lub s

4. Minęła 3 rocznica śmierci śp. Ks. Jana CICHEGO – (11.03.2017). Dziś w niedzielę o godzinie 11.30 Msza święta o spokój Jego duszy.

5. Przypominamy, że brama wjazdowa na teren przykościelny w dni powszednie jest otwierana od strony ul. Łubinowej – przy Domu Pielgrzyma, pół godziny przed Mszą św. a zamykana kwadrans po Mszy św. W niedziele i uroczystości – obie bramy są otwarte na czas liturgii. Prosimy również by nie zastawiać bram wjazdowych – to są drogi przeciwpożarowe, które zawsze muszą być przejezdne.

6. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego Sanktuarium.. Pozostało nam do spłacenia za remont dachu 73 tyś zł., a jednocześnie są inne pilne potrzeby choćby dokończenie płotu przy bramach, zakończenie instalacji multimedialnej i remontu elektrycznego w kaplicy Maryjnej.

7. Codziennie o godzinie 20.30 Kapłani w naszym kościele modlić się będą w łączności z całym Kościołem o ustanie pandemii Koronawirusa i o pomyślność naszej Ojczyzny. Modlitwę zakończymy Apelem Maryjnym, a wiernych zachęcamy by jednoczyli się w swoich rodzinnych domach na tej modlitwie, również za pośrednictwem transmisji Internetowej z naszego kościoła.

8. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku – śp. Krzysztof LINOWSKI, śp. Leszek BONECKI, śp. Bogdan MORACZEWSKI. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

2 niedziela Wielkiego Postu 8.03.2020r.

1. Wielki Post to okres modlitwy, pokuty i rekolekcyjnej refleksji, przygotowujący nas na przeżycie największych tajemnic wiary Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: w piątek Droga krzyżowa – dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00, oraz rano po mszy św. o godz. 8.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00
• Prosimy o przewodniczenie wieczornej Drodze krzyżowej: 13 marca – Neokatechumenat; (20 marca – Młodzież; 27 marca – Odnowa w Duchu Świętym; 3 kwietnia – Żywy Różaniec)

2. WEEKENDOWE NAUKI PRZEDŚLUBNE planujemy w dniach 22-24 maja 2020r. – konieczne są zapisy. Zgłoszenia wysyłać: m.guzicka@wp.pl; lub sloneczne@hotmail.com

3. Tradycyjnie w okresie wielkiego Postu zbierane są ofiary na kwiaty do dekoracji wnętrza naszej świątyni na Wielkanocne uroczystości, którą będzie przygotowywać pod kierownictwem Odnowy w Duchu Świętym. Caritas prosi o dary dla potrzebujących – jest wystawiony kosz i skarbona.

4. Zbliża się 3 rocznica śmierci śp. Ks. Jana CICHYEGO – (11.03.2017). Zapraszamy na Msze świętą w niedzielę 15. 03.2020 o godzinie 11.30.

5. Zapraszamy na pielgrzymkę do Warszawy na uroczystości beatyfikacyjne Kardynała Stefana Wyszyńskiego od 6 do 7 czerwca 2020 r. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i u ks. Przemka.

6. Przypominamy, że zostały zamontowane bramy na wjeździe od ulicy Rydla. Brama w dni powszednie będzie otwierana pół godziny przed Mszą św. a zamykana kwadrans po Mszy św. Prosimy również by nie zastawiać bram wjazdowych – to są drogi przeciwpożarowe, które zawsze muszą być przejezdne.

7. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego Sanktuarium. Taca z przyszłej drugiej niedzieli miesiąca w całości przeznaczona jest na spłatę długu za remont dachu naszego kościoła. Pozostało nam do spłacenia 80 tyś zł.

8. Episkopat Polski wskazuje wobec zagrożenia nowym koronawirusem, gdyby ktoś miał obawy może nie korzystać z wody święconej w kropielnicach przy wejściu do kościoła, również i Komunię św. gdyby pojawiły się w Polsce przypadki tej choroby będzie można przyjmować na rękę. Pamiętajmy, że w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej odwoływano się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów. Dlatego zachęcam wszystkich do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy w modlitwie powszechnej.

9. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski – rozesłał pismo informujące jak się zachować w przypadku podejrzenia o zarażenie nowym koronawirusem – cały list jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. Co do zasady należy zachować zdrowy rozsądek i tak jak w przypadku zarażenia wirusem grypy musimy być ostrożni i poddać się leczeniu by nie dopuścić do powikłań. Najważniejsze więc byśmy dokładnie wiedzieli jak się zachować w przypadku kontaktu z osobą zarażoną lub gdy nas samych dotknie infekcja.
• Przede wszystkim unikajmy wszelkiego kontaktu z osobami kaszlącymi i kichającymi. Zachowujmy zasady higieny, na czele z systematycznym myciem rąk.
• Jeżeli nie byliśmy za granicą w rejonach wysokiego ryzyka, a mamy objawy chorobowe 38 °C, kaszel lub duszności udajmy się do lekarza pierwszego kontaktu.
• Jeżeli byliśmy w ciągu ostatnich 14 dni w Północnych Włoszech lub Chinach i mamy gorączkę, czyli minimum 38 °C i kaszel, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z Sanepidem i udać się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, ale nie środkami transportu publicznego.

1 niedziela Wielkiego Postu – 1.03.2020r.

1. W minionym tygodniu rozpoczęliśmy Wielki Post, okres modlitwy, pokuty i rekolekcyjnej refleksji, przygotowujący nas na przeżycie największych tajemnic wiary Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: w piątek Droga krzyżowa – dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00, oraz rano po mszy św. o godz. 8.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00
• Prosimy o przewodniczenie wieczornej Drodze krzyżowej 6 marca – Kościół Domowy; 13 marca – Neokatechumenat; 20 marca – Młodzież; 27 marca – Odnowa w Duchu Świętym; 3 kwietnia – Żywy Różaniec

2. W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca.
• I czwartek miesiąca – zapraszamy na Mszę św. ku czci Jezusa Chrystusa Jedynego i wiecznego Kapłana w tym dniu szczególnie modlimy się o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
• W I piątek zapraszamy do oddania czci Najśw. Sercu Pana Jezusa poprzez spowiedź i nabożeństwo. Rano kapłani odwiedzą Chorych.
• W I sobotę zapraszamy do wypełnienia prośby Pani Fatimskiej, przystępując do spowiedzi, komunii, odmówienia różańca i rozważania tajemnic różańcowych w duchu wynagrodzenia za grzechy własne i całego świata. O 11.00 – I cz. Różańca i 15 min. czuwanie z Maryją. O 12.00 Msza św. a po niej II cz. Różańca. O 17.30 – III cz. Różańca; Godz. 18.00 – Msza św. z formularza niedzielnego; 19.00 – Różaniec – tajemnice chwalebne; 20.00 – Msza św. w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy całego świata; o 21.00 – Apel Maryjny.

3. Zapraszamy na nauki przedślubne – w środy o godz. 19.30 w salce na plebanii.

4. Tradycyjnie w okresie wielkiego Postu zbierane są ofiary na kwiaty do dekoracji wnętrza naszej świątyni na Wielkanocne uroczystości, którą będzie przygotowywać pod kierownictwem Odnowy w Duchu Świętym. Caritas prosi o dary dla potrzebujących – jest wystawiony kosz i skarbona.

5. Przypominamy, że zostały zamontowane bramy na wjeździe od ulicy Rydla. Brama w dni powszednie będzie otwierana pół godziny przed Mszą św. a zamykana kwadrans po Mszy św. Prosimy również by nie zastawiać bram wjazdowych – to są drogi przeciwpożarowe, które zawsze muszą być przejezdne.

6. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego Sanktuarium. Taca z przyszłej drugiej niedzieli miesiąca w całości przeznaczona jest na spłatę długu za remont dachu naszego kościoła.

7. Episkopat Polski wskazuje wobec zagrożenia nowym koronawirusem, gdyby ktoś miał obawy może nie korzystać z wody święconej w kropielnicach przy wejściu do kościoła, również i Komunię św. gdyby pojawiły się w Polsce przypadki tej choroby będzie można przyjmować na rękę. Pamiętajmy, że w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej odwoływano się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów. Dlatego zachęcam wszystkich do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy w modlitwie powszechnej.

8. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski – rozesłał pismo informujące jak się zachować w przypadku podejrzenia o zarażenie nowym koronawirusem – cały list jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. Co do zasady należy zachować zdrowy rozsądek i tak jak w przypadku zarażenia wirusem grypy musimy być ostrożni i poddać się leczeniu by nie dopuścić do powikłań. Najważniejsze więc byśmy dokładnie wiedzieli jak się zachować w przypadku kontaktu z osobą zarażoną lub gdy nas samych dotknie infekcja.
• Przede wszystkim unikajmy wszelkiego kontaktu z osobami kaszlącymi i kichającymi. Zachowujmy zasady higieny, na czele z systematycznym myciem rąk.
• Jeżeli nie byliśmy za granicą w rejonach wysokiego ryzyka, a mamy objawy chorobowe 38 °C, kaszel lub duszności udajmy się do lekarza pierwszego kontaktu.
• Jeżeli byliśmy w ciągu ostatnich 14 dni w Północnych Włoszech lub Chinach i mamy gorączkę, czyli minimum 38 °C i kaszel, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z Sanepidem i udać się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, ale nie środkami transportu publicznego.

7 niedziela zwykła – 23.02.2020r.

1. W najbliższym tygodniu przypada Środa Popielcowa – obrzędem posypania głów popiołem rozpoczniemy okres Wielkiego Postu, który ma nas przygotować do radosnych świąt Wielkanocnych. Msze św. w kościele o godz.: 7.00 – 8.30 – 12.00 – 18.00 – oraz o 19.30.

W Środę Popielcową obowiązuje nas w POST ŚCISŁY: To post jakościowy i ilościowy: powstrzymujemy się od spożywania pokarmów mięsnych i ograniczamy ilość posiłków do trzech (jeden do syta i dwa lekkie). Do przestrzegania zobowiązani są katolicy w wieku od 18 do 60 lat. Inne osoby zobowiązane są w tym dniu do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

2. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową, którą odprawiać będziemy w kościele po Mszy św. o godz. 8.30, o 17.00 – dla dzieci i po Mszy św. o godz. 18.00 – czyli ok. godz. 19.00 dla dorosłych i młodzieży. Wzorem ubiegłych lat proszę o przewodniczenie wieczornej Drodze krzyżowej następujące grupy duszpasterskie:
• 28 lutego – Legion Maryi
• 6 marca – Kościół Domowy
• 13 marca – Neokatechumenat
• 20 marca – Młodzież
• 27 marca – Odnowa w Duchu Świętym
• 3 kwietnia – Żywy Różaniec

3. W niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali, które odprawiać będziemy o godz. 17.00.

4. Wobec ciągłych zagrożeń pokoju na świecie – w roku beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego i 100. rocznicy Cudu nad Wisłą, wypełniając prośbę Matki Bożej, a także w odpowiedzi na apel Papieża Franciszka i naszego Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi – nasze Sanktuarium zaprasza na comiesięczną modlitwę „24 GODZINY ADORACJI i MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ DLA POKOJU”. To czuwanie rozpoczniemy w środę 26-go lutego po Mszy św. o godz. 18.00 za zakończymy w czwartek 27 lutego po godz. 19.00. Program adoracji dla poszczególnych grup na tablicy ogłoszeń.

5. Narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa zapraszamy na Nauki Przedmałżeńskie w środę o godz. 19.30 w salce na Plebani.

6. Zachęcam do lektury czasopism katolickich Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny..

7. Zostały zamontowane bramy na wjeździe od ulicy Rydla. Niestety musimy uporządkować korzystanie z parkingu tak, by mogli z niego korzystać uczestnicy Mszy św., nabożeństw, pogrzebów. Jak pewnie zauważyliście Państwo, w niektórych miejscach pięknie położona kostka już nie wytrzymuje tak dużego ruchu wielotonowych pojazdów, których kierowcy często rozjeżdżają również i nasze trawniki. Proszę w najbliższym czasie korzystać z wjazdu od ulicy Łubinowej ta brama w dni powszednie będzie otwierana pół godziny przed Mszą św. a zamykana kwadrans po Mszy św. W Niedzielę wjazd z każdej strony będzie cały czas otwarty. Przepraszamy za początkowe utrudnienia. Ale prosimy również by nie zastawiać bram wjazdowych – to są drogi przeciwpożarowe, które zawsze muszą być przejezdne.

8. Zapraszamy wszystkich na pierwszy etap II edycji Szczecińskich Procesji Różańcowych dookoła Szczecina w intencji o pokój na świecie, zachowanie i rozwój wiary w rodzinach oraz za Ojczyznę. Rozpoczęcie nastąpi w sobotę, 29 lutego, Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Mierzynie o godz. 18.00. Następnie wyruszy procesja różańcowa, która zakończy się Apelem Maryjnym w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Dołujach.

9. Zapraszamy na Pielgrzymkę Diecezjalną do Rzymu z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, organizowaną przez Archidiecezjalne Biuro Pielgrzymkowe Santiago, w dniach od 13 do 19 maja br. Cena 1550 zł.

6 niedziela zwykła – 16.02.2020r.

1. Podsumowując tegoroczną kolędę pragniemy poinformować, że w i w tym roku – podobnie jak w ubiegłych latach – otworzyło przed nami swoje mieszkania 2515 rodzin. ( 54 rodziny mniej niż w ubiegłym roku) – co stanowi około 50% wszystkich mieszkań.
• Częstym motywem rozmów była wielka anonimowość w blokowisku. To rzeczywiście jest wielkim problemem współczesności. Mamy przez to również utrudniony dostęp do osób potrzebujących pomocy. Stąd prośba o otwarcie serca i dostrzeżenie tych którzy oczekują spotkania. Prosimy o informacje jeżeli gdzieś potrzebna jest pomoc również i materialna. Jeszcze raz dziękujemy za życzliwość, ofiary i dobrą atmosferę spotkań.
• Korzystając z okazji pragniemy poinformować, że w najbliższych dniach zostaną zamontowane bramy na wjeździe od ulicy Rydla. Niestety musimy uporządkować korzystanie z parkingu tak, by mogli z niego korzystać uczestnicy Mszy św., nabożeństw, pogrzebów. Jak pewnie zauważyliście Państwo, w niektórych miejscach pięknie położona kostka już nie wytrzymuje tak dużego ruchu -często wielotonowych pojazdów, których kierowcy często rozjeżdżają również i nasze trawniki. Bramy w dni powszednie będą otwierane kwadrans przed Mszą św. a zamykane kwadrans po Mszy św. w Niedzielę wjazd będzie cały czas otwarty.
• Przeprowadzamy również prace modernizacyjne automatyki oświetlenia i nagłośnienia w naszych świątyniach.
• Zainstalowaliśmy nowe lampy oświetleniowe od strony Domu Pielgrzyma.
• Podsumowując ostatnie prace i wpływające ofiary informujemy, że pozostało nam 82 307 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące) zadłużenia.

2. Trwają ferie dzieci i młodzieży. Kancelaria parafialna podczas ferii czynna w godz.: 16.00-17.30.

3. Narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa zapraszamy na Nauki Przedmałżeńskie w środę o godz. 19.30 w salce na Plebani.

4. W czwartek – 20 lutego 2020 r. wspomnienie Św. HIACYNTY i FRANCISZKA – dzieci fatimskich. Jednocześnie jest to tzw. TŁUSTY CZWARTEK – życzymy smacznego.

5. Biuro Radia Maryja zaprasza w czwartek 20. lutego na Mszę św. o godz. 18-tej. Po Mszy św. sympatyków tego radia zapraszamy na spotkanie.

6. Kolejna zbiórka makulatury oraz plastikowych zakrętek na misje odbędzie się w dniach 20-23 lutego br., czyli w najbliższy piątek i sobotę.

7. Zachęcam do lektury czasopism katolickich Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny..

8. W najbliższych dniach mamy kilka wolnych intencji mszalnych – zainteresowanych zapraszamy.

9. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku: śp. Marię KASPROWICZ, śp. Rafała ŻYCHOWSKIEGO. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

10. Zapraszamy wszystkich wiernych do udziału we Mszy Świętej w intencji śp. Księdza Biskupa Stanisława Stefanka w 30 dniu po jego śmierci. Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi odbędzie się 17 lutego br. o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie.

11. Kustosz Sanktuarium Dzieci Fatimskich w Szczecinie zaprasza wszystkich wiernych do udziału w uroczystościach odpustowych, które odbędą się 22 lutego br. o godz. 17.00. Przygotowaniem do tej uroczystości będzie nowenna do Dzieci Fatimskich w dniach od 13 do 21 lutego br. rozpoczynająca się o godz. 17.30. W dniach trwania nowenny zostanie już po raz kolejny podjęta modlitwa i post ścisły w intencji dzieci i rodziców Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Osoby pragnące włączyć się w tę formę modlitwy błagalnej proszone są o kontakt telefoniczny z Kustoszem Sanktuarium (tel. 501 082 510) w celu uzgodnienia terminu postu i modlitwy.

12. Zapraszamy wszystkich na pierwszy etap II edycji Szczecińskich Procesji Różańcowych dookoła Szczecina w intencji o pokój na świecie, zachowanie i rozwój wiary w rodzinach oraz za Ojczyznę. Rozpoczęcie nastąpi w sobotę, 29 lutego, Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Mierzynie o godz. 18.00. Następnie wyruszy procesja różańcowa, która zakończy się Apelem Maryjnym w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Dołujach.

13. Zapraszamy na Pielgrzymkę Diecezjalną do Rzymu z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, organizowaną przez Archidiecezjalne Biuro Pielgrzymkowe Santiago, w dniach od 13 do 19 maja br. Cena 1550 zł.

5 niedziela zwykła – 9.02.2020

1. Taca z dzisiejszej drugiej niedzieli miesiąca w całości jest przeznaczona na inwestycje parafialne – na pokrycie długu za remont dachu naszego kościoła.

2. Wczoraj zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii. W przyszłą niedzielę przedstawimy statystyki kolędowe. Jeszcze raz dziękujemy za życzliwość, ofiary i dobrą atmosferę spotkań.

3. Rozpoczynają się ferie dzieci i młodzieży. Kancelaria parafialna podczas ferii czynna w godz.: 16.00-17.30.

4. We wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 11 lutego, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.00 do kościoła wszystkich chorych pragnących przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych. Przypominamy, że warunkiem jego przyjęcia jest stan łaski uświęcającej. Po Mszy św. s. Miriam zaprasza do Domu Pielgrzyma na poczęstunek i spotkanie.

5. Apostolat Różańca Świętego i Płaszcza Najświętszej Dziewicy z Guadalupe zaprasza w najbliższą środę o godz. 18.00, na Mszę św. oraz wspólny różaniec przed Najświętszym Sakramentem odmawiany w intencjach wskazywanych przez Matkę Bożą. W trakcie odmawiania różańca będzie nakładany płaszcz błogosławieństwa i ochrony na obecnych wiernych w kościele. Więcej informacji na stronie internetowej

6. Narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa zapraszamy na Nauki Przedmałżeńskie. Początek już w tym tygodniu w środę 12 lutego o godz. 19.30 w salce na Plebani.

7. Zachęcam do lektury czasopism katolickich Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny..

8. W najbliższych dniach mamy kilka wolnych intencji mszalnych – zainteresowanych zapraszamy.

9. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku: śp. Bernardynę CEGLARZ i Tadeusza Halika. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

10. Zapraszamy wszystkich wiernych do udziału we Mszy Świętej w intencji śp. Księdza Biskupa Stanisława Stefanka w 30 dniu po jego śmierci. Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi odbędzie się 17 lutego br. o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie.

11. Kustosz Sanktuarium Dzieci Fatimskich w Szczecinie zaprasza wszystkich wiernych do udziału w uroczystościach odpustowych, które odbędą się 22 lutego br. o godz. 17.00. Przygotowaniem do tej uroczystości będzie nowenna do Dzieci Fatimskich w dniach od 13 do 21 lutego br. rozpoczynająca się o godz. 17.30. W dniach trwania nowenny zostanie już po raz kolejny podjęta modlitwa i post ścisły w intencji dzieci i rodziców Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Osoby pragnące włączyć się w tę formę modlitwy błagalnej proszone są o kontakt telefoniczny z Kustoszem Sanktuarium (tel. 501 082 510) w celu uzgodnienia terminu postu i modlitwy.

12. Zapraszamy wszystkich na pierwszy etap II edycji Szczecińskich Procesji Różańcowych dookoła Szczecina w intencji o pokój na świecie, zachowanie i rozwój wiary w rodzinach oraz za Ojczyznę. Rozpoczęcie nastąpi w sobotę, 29 lutego, Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Mierzynie o godz. 18.00. Następnie wyruszy procesja różańcowa, która zakończy się Apelem Maryjnym w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Dołujach.

13. Zapraszamy na Pielgrzymkę Diecezjalną do Rzymu z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, organizowaną przez Archidiecezjalne Biuro Pielgrzymkowe Santiago, w dniach od 13 do 19 maja br. Cena 1550 zł.

4 niedziela zwykła- Ofiarowanie Pańskie -2.02.2020r.

1. Dziś (2 lutego) w Święto Ofiarowania Pańskiego, w całym Kościele obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II. Po Mszy św. zbiórka do puszek na Zakony Klauzurowe.

2. Również dziś w niedzielę 2 lutego o godz. 16.30 – na zakończenie okresu kolędowego – zapraszamy do sanktuarium na WIECZÓR KOLĘD – wspólny śpiew pod przewodnictwem naszego Chóru „Echo Fatimy” i Zespołu wokalnego „Strefa Dźwięku z Kamienia Pomorskiego – szczegóły na plakatach.

3. Jeszcze do soboty trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. Dziękujemy za dotychczasowe przyjęcie i ofiary, a także nieraz bardzo cenne uwagi. Gdyby kogoś nie było w wyznaczonym dniu kolędy a chciałby prosić o błogosławieństwo swego domu – prosimy o zgłoszenia – uzupełnianie kolędy w najbliższą sobotę.
Prosimy o pozamykanie zwierząt w innych pomieszczeniach.

4. Kancelaria parafialna podczas kolędy czynna w godz.: 16.00-17.30.

5. Przedstawicieli Grup Duszpasterskich – stanowiących Radę Parafialną – zapraszam na spotkanie w piątek 7 lutego o godz. 19.00. W programie m.in. omówienie kolejności przyszłych planów inwestycyjnych.

6. We wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 11 lutego, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.00 (kościół) wszystkich chorych pragnących przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych. Przypominamy, że warunkiem jego przyjęcia jest stan łaski uświęcającej. Po Mszy św. s. Miriam zaprasza do Domu Pielgrzyma na poczęstunek i spotkanie.

7. Narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa zapraszamy na Nauki Przedmałżeńskie. Początek w środę 12 lutego o godz. 19.30 w salce na Plebani.

8. W najbliższym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
• I czwartek miesiąca – zapraszamy na Mszę św. ku czci Jezusa Chrystusa Jedynego i wiecznego Kapłana w tym dniu szczególnie modlimy się o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
• W I piątek zapraszamy do oddania czci Najśw. Sercu Pana Jezusa poprzez spowiedź i nabożeństwo. Rano kapłani odwiedzą Chorych.

9. Zachęcam do lektury czasopism katolickich Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. Proszę o zabranie Informatora Parafialnego z planem kolędy.

10. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku: śp. Bronisław BIAŁOOKI, śp. Czesław CHMIELEWSKI, śp. Stanisław ZDOBYCH. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

11. Kustosz Sanktuarium Dzieci Fatimskich w Szczecinie zaprasza wszystkich wiernych do udziału w uroczystościach odpustowych, które odbędą się 22 lutego br. o godz. 17.00. Przygotowaniem do tej uroczystości będzie nowenna do Dzieci Fatimskich w dniach od 13 do 21 lutego br. rozpoczynająca się o godz. 17.30. W dniach trwania nowenny zostanie już po raz kolejny podjęta modlitwa i post ścisły w intencji dzieci i rodziców Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Osoby pragnące włączyć się w tę formę modlitwy błagalnej proszone są o kontakt telefoniczny z Kustoszem Sanktuarium (tel. 501 082 510) w celu uzgodnienia terminu postu i modlitwy.

12. Z okazji Dnia Chorego Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej razem z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym przy ul. Arkońskiej w Szczecinie zapraszają dnia 08.02.2020 r. (sobota) na bezpłatne konsultacje z lekarzami specjalistami na terenie szpitala – szczegóły na plakacie.

3 niedziela zwykła – 25.01.2020r.

1. Trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. Dziękujemy za dotychczasowe przyjęcie i ofiary, a także nieraz bardzo cenne uwagi.
Chrześcijanin przyjmujący kolędę daje świadectwo przynależności do Kościoła. Kolędowy zapis daje najbliższemu otoczeniu poznać: oto mieszkanie chrześcijanina-katolika. A co oznacza napis C (+krzyżyk) M (+krzyżyk) B (+krzyżyk) Rok. Św. Augustyn odczytuje w tych literach duszpasterską myśl: Christus mansionem benedicat – Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu. – Prosimy o pozamykanie zwierząt w innych pomieszczeniach.

2. Kancelaria parafialna podczas kolędy czynna w godz.: 16.00-17.30.

3. W najbliższym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. A w I sobotę zapraszamy do wypełnienia prośby Pani Fatimskiej, przystępując do spowiedzi, komunii, odmówienia różańca i rozważania tajemnic różańcowych w duchu wynagrodzenia za grzechy własne i całego świata. O 11.00 – I cz. Różańca i 15 min. czuwanie z Maryją. O 12.00 Msza św. a po niej II cz. Różańca. O 17.30 – III cz. Różańca; Godz. 18.00 – Msza św. z formularza niedzielnego; 19.00 – Różaniec – tajemnice chwalebne; 20.00 – Msza św. w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy całego świata; o 21.00 – Apel Maryjny.

4. W Święto Ofiarowania Pańskiego, wyznaczone na 2 lutego, w całym Kościele obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II. Po Mszy św. zbiórka do puszek na Zakony Klauzurowe.

5. W przyszłą niedzielę 2 lutego br.  o godz. 16.30 – na zakończenie okresu kolędowego – zapraszamy do sanktuarium na WIECZÓR KOLĘD – wspólny śpiew pod przewodnictwem naszego Chóru „Echo Fatimy” – szczegóły na plakatach.

6. Wobec ciągłych zagrożeń pokoju na świecie – w roku beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego i 100. rocznicy Cudu nad Wisłą, wypełniając prośbę Matki Bożej, a także w odpowiedzi na apel Papieża Franciszka i naszego Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi – nasze Sanktuarium zaprasza na comiesięczną modlitwę „24 GODZINY ADORACJI i MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ DLA POKOJU”. To czuwanie rozpoczniemy dziś w niedzielę po Mszy św. o godz. 18.00 a zakończymy w poniedziałek o godz. 19.00. Program czuwania dla poszczególnych grup duszpasterskich na tablicy ogłoszeń.

7. Zachęcam do lektury czasopism katolickich Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. Proszę o zabranie Informatora Parafialnego z planem kolędy.

8. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku – śp. Mirosław SMILGIN, śp. Andrzej HARASIMUK. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

9. W Święto Ofiarowania Pańskiego, wyznaczone na 2 lutego, w całym Kościele obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga zaprasza osoby konsekrowane posługujące w naszej Archidiecezji oraz wszystkich wiernych na Uroczystą Mszę Świętą do Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie w sobotę, 1 lutego br., o godz. 12.00. Przewodniczyć jej będzie Ksiądz Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz, obchodzący jubileusz 30-lecia przyjęcia sakry biskupiej i 60-lecia święceń kapłańskich. Eucharystię poprzedzi pierwszosobotnie czuwanie modlitewne, które rozpocznie się o godz. 10.30.

10. Kustosz Sanktuarium Dzieci Fatimskich w Szczecinie zaprasza wszystkich wiernych do udziału w uroczystościach odpustowych, które odbędą się 22 lutego br. o godz. 17.00. Przygotowaniem do tej uroczystości będzie nowenna do Dzieci Fatimskich w dniach od 13 do 21 lutego br. rozpoczynająca się o godz. 17.30. W dniach trwania nowenny zostanie już po raz kolejny podjęta modlitwa i post ścisły w intencji dzieci i rodziców Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Osoby pragnące włączyć się w tę formę modlitwy błagalnej proszone są o kontakt telefoniczny z Kustoszem Sanktuarium (tel. 501 082 510) w celu uzgodnienia terminu postu i modlitwy.

11. Z okazji Dnia Chorego Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej razem z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym przy ul. Arkońskiej w Szczecinie zapraszają dnia 08.02.2020 r. (sobota) na bezpłatne konsultacje z lekarzami specjalistami na terenie szpitala – szczegóły na plakacie.