2 niedziela zwykła- 15.01.2023r.

1. Trwa wizyta Duszpasterska – zwana kolędą w naszej parafii.
• Po Świętach Bożego Narodzenia domy odwiedza kapłan, który przynosi Boże błogosławieństwo. Zwyczaj ten nawiązuje do opisu odwiedzin Trzech Króli z Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,2). Czytamy tam, że królowie, oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi, wracali różnymi drogami do swoich krajów. Legenda dopowiada, że odwiedzali oni miasta i wioski i rozgłaszali wieść o Bogu narodzonym w ludzkiej postaci. Chyba każdy przeżył już kolędę w domu, ale warto przypomnieć sobie pewne zasady, aby jeszcze lepiej przygotować się do tej wizyty: – stół przykryty białym obrusem, na stole: krzyż, świece, Pismo Święte, woda święcona i kropidło, a także pięknie prowadzone zeszyty od religii.
Wizyta kapłana niosącego Boże błogosławieństwo to wielkie święto. Warto więc, by cała rodzina była obecna i odświętnie ubrana. Po śpiewie kolęd następuje czytanie odpowiedniego fragmentu Pisma św. Później kapłan modli się. Po wspólnej modlitwie następuje rozmowa z księdzem. Warto też wspomnieć o znakach kolędowych pozostawionych na drzwiach. Nawiązują one do wydarzeń ze Starego Testamentu. Oznaczenie domów krwią baranka paschalnego miało chronić mieszkańców od nieszczęścia. Żyd pozwalający na oznakowanie odrzwi przyznawał się, do jakiej wspólnoty należy. Chrześcijanin przyjmujący kolędę daje świadectwo przynależności do Kościoła. Kolędowy zapis daje najbliższemu otoczeniu poznać: oto mieszkanie chrześcijanina-katolika. A co oznacza napis C+ (krzyżyk) M+ (krzyżyk) B ? Św. Augustyn odczytuje w tych literach duszpasterską myśl: Christus mansionem benedicat – Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu. – Prosimy o pozamykanie zwierząt.
Uwaga! Kolęda w nowym bloku przy naszym Sanktuarium (ul. Łubinowa 23, 24) – 8 lutego

2. Podczas kolędy (cały styczeń) kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę i piątek od 16.00 do 17.30. Uprzejmie prosimy korzystać ze spowiedzi świętej wieczorem, pół godziny przed Mszą św.

3. Uprzejmie prosimy o przynoszenie zeszłorocznych palm, byśmy mogli przygotować popiół na Środę popielcową. Proszę je składać na stoliku w kościele lub kaplicy maryjnej.

4. W tym roku w maju, nasza parafia będzie przeżywała wizytację biskupią, do której już się przygotowujemy. Po cichu liczyłem, że na to wydarzenie – choć w prezbiterium położymy kamień. Jednak finanse parafii na to nie pozwalają: wciąż mamy do spłacenia ponad 250 tyś zł., za ostatnie inwestycje. Wyrażając ogromną wdzięczność za dotychczasowe zaangażowanie, pokornie proszę o pomoc w spłacie zadłużenia.

5. W minionym tygodniu w kościele znaleziono bransoletkę – zainteresowaną osobę proszę o kontakt z proboszczem.

6. Od przyszłej soboty wznawiamy cotygodniową sobotnią adorację Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej, którą zakończymy Apelem Maryjnym o 21.00.

7. Zachęcam do lektury czasopism katolickich, Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. Proszę o zabranie Informatora Parafialnego z planem kolędy. Oczywiście informacje te można znaleźć na stronie internetowej naszej parafii i na Tablicy Ogłoszeń.

8. W ostatnim czasie odszedł do Pana śp. Czesław CHACZYK. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie..