3 Niedziela Zwykła 23.01.2022r.

1. Papież Franciszek postanowił, że 3. Niedziela Zwykła roku liturgicznego jest obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Z inicjatywy zarządu Dzieła Biblijnego, przy współpracy Sekcji Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz moderatorów diecezjalnych, przygotowano aplikację mobilną pod nazwą „Dzieło Biblijne”
• Aplikacja to narzędzie pomocne w medytacji czytań liturgicznych i popularyzujące badania biblijno-teologiczne. Zawiera ona Biblię Tysiąclecia oraz obszerny komentarz do wszystkich czytań niedzielnych, łącznie z psalmem responsoryjnym (kontekst perykopy, komentarz biblijny, teksty paralelne, interpretacja Ojców Kościoła, interpretacja tekstu w nauczaniu Kościoła z odesłaniem do opracowań biblijnych). Program zawiera również Nowy Słownik Teologii Biblijnej z podstawowymi pojęciami biblijnymi wraz z pomocniczymi materiałami multimedialnymi. Całości dopełnia komentarz do ksiąg Pisma Świętego, przygotowywany systematycznie w ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego, który będzie powiększany o księgi czytane w kolejnych latach.

2. W tym roku nie ma tradycyjnej kolędy. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 odprawianą w intencji poszczególnych grupy parafian – według ulic – połączoną z nabożeństwem przy Żłóbku i pasterskim błogosławieństwem.
• W tym tygodniu zapraszamy mieszkańców:
24 stycznia – poniedziałek – Kostki Napierskiego 59-77;
25 stycznia – wtorek – Kostki Napierskiego 78-83;
26 stycznia – środa – Łubinowa 4-7;
27 stycznia – czwartek – Łubinowa 8-11;
28 stycznia – piątek – Łubinowa 18-24;
29 stycznia – sobota – Łubinowa 51-59

3. Uprzejmie prosimy o opinię na temat pierwszeństwa planowanych inwestycji. Wprawdzie mamy jeszcze do spłacenia 145.200 zł. – to już myślimy o przyszłości, gdyż potrzebny jest czas na planowanie i poszukiwanie wykonawców. Czy wpierw ogrzewanie kościoła, czy mozaika i wystrój prezbiterium. Ewentualnie inne propozycje. Chcielibyśmy, żeby to była nasza wspólna decyzja.

4. Uprzejmie informujemy, że kolejna zbiórka makulatury na misje oraz plastikowych zakrętek odbędzie się w tym tygodniu w dniach 28-30 stycznia br. Organizatorzy tej zbiórki podsumowali 2021 rok i okazało się, że z 12-tu punktów Szczecina i okolic, zebraliśmy ponad 54 tony makulatury, co pozwoliło nam wesprzeć misje kwotą ponad 13.000. Za zaangażowanie w to dzieło bardzo dziękujemy.

5. W najbliższy czwartek o godz. 19.00, ks Piotr zaprasza rodziców kandydatów do bierzmowania wraz z ich książeczkami w celu skorygowania zebranych dokumentów i ogłoszenia dalszego planu pracy. Gdyby ktoś nie mógł w czwartek, to ks. Piotr czeka tez w piątek po Mszy świętej i nabożeństwie kolędowym.

6. W związku z szerzącą się pandemią bardzo dziękujemy za noszenie maseczek zakrywające usta i nas i zachowywanie dystansu 1,5 metra – jest to po prostu najlepszy sposób na okazanie naszym bliźnim naszej miłości. W związku z obostrzeniami pandemicznymi w świątyniach może być zajętych 30 % miejsc, pozostałe miejsca mogą być zajmowane tylko przez osoby zaszczepione. Słyszymy zapowiedzi, że policja może sprawdzać u uczestników Mszy św. w kościele tzw. Paszporty Covidowe. Uprzejmie prosimy o ich zabieranie ze sobą idąc do kościoła

7. Bóg zapłać za wszelką życzliwość i ofiary składane na potrzeby naszego Sanktuarium. A Jubilatom i Solenizantom oraz wszystkim Parafianom, życzymy obfitości Bożych łask i opieki Maryi.