4 niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020r.

1. W tym trudnym czasie pokładając ufność w Panu Bogu i oddając się pod opiekę naszej Patronce Fatimskiej Pani, pragniemy jako ludzie wiary kierować się również rozumem i roztropnością w sprawach dotyczących naszej doczesności. Dlatego w związku z zagrożeniem Koronawirusem i rozporządzeniem władz państwowych, że Msze św. mogą się odbywać przy maksymalnie 50 uczestnikach – postanawiamy w niedzielę na ten trudny czas – by zabezpieczyć dobro duchowe nas wszystkich, – w miarę potrzeby – wprowadzić Msze św. odprawiane równolegle: i w kościele i w kaplicy Maryjnej. Przypominamy również, że Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga udziela dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii przy jednoczesnym wskazaniu, że możemy w niej uczestniczyć duchowo, łącząc się za pośrednictwem mediów, telewizji radia czy jak u nas za pośrednictwem Mszy św. transmitowanej przez Internet.
• Wszystkich uczestników Mszy św. i nabożeństw zachęcamy do siadania w odległości minimum 1,5 metra od siebie. Również podchodzimy do komunii św. zachowując odległość 1,5m.
• Powracamy do liturgicznego zwyczaju przekazywania sobie znaku pokoju, który polega na skinieniu głowy (nie podajemy sobie dłoni)

2. Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret udzielający odpustu zupełnego wiernym zarażonym koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a także pracownikom służby zdrowia, rodzinom i wszystkim w jakikolwiek sposób dotkniętym tym problemem.
• Odpust zupełny to pomoc, jakiej udziela Kościół, aby przeżywać epidemię w duchu wiary i osobistego nawrócenia. By go otrzymać należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu lub po prostu pomodlić się. „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe” – czytamy w dekrecie.
• Penitencjaria Apostolska udziela pod tymi samymi warunkami odpustu zupełnego tym wiernym, którzy będą modlić się w intencji ustania epidemii i umocnienia tych, którzy cierpią z jej powodu oraz w intencji zbawienia wiecznego zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem.
• Kościół modli się także za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu chorych oraz Wiatyku, zawierza ich wszystkich Miłosierdziu Bożemu i każdemu wiernemu udziela odpustu zupełnego na godzinę śmierci pod warunkiem, że jest właściwie dysponowany i odmówił w ciągu życia jakąś modlitwę.

3. Codziennie o godzinie 20.30 – w łączności z całym Kościołem – Kapłani w naszym kościele modlą się o ustanie pandemii Koronawirusa i o pomyślność naszej Ojczyzny. Wiernych zachęcamy by jednoczyli się w swoich rodzinnych domach na tej modlitwie, również za pośrednictwem transmisji Internetowej z naszego kościoła.

4. Ze względu na prace instalacyjne audio-wizyjne oraz na panujące zagrożenie wirusowe – Msze św. i nabożeństwa odbywają się w kościele.

5. Wielki Post to okres modlitwy, pokuty i rekolekcyjnej refleksji, przygotowujący nas na przeżycie największych tajemnic wiary Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zapraszamy do przeżywania nabożeństw pasyjnych również za pośrednictwem Internetu, oczywiście w kościele kapłani modlić się będą: w piątek Droga krzyżowa – dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00, oraz rano po mszy św. o godz. 8.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00

6. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym rezygnujemy w tym roku z tradycyjnych rekolekcji wielkopostnych dla dzieci młodzieży i dorosłych. Zachęcamy do tym większej refleksji, modlitwy i pokuty, praktykowanych w zaciszu swojego mieszkania. Zachęcam do skorzystania z refleksji wielkopostnej przygotowanej przez o. redemptorystów na stronie www.redemptor.pl . Dowiedziałem się, że o. Leszek Zabdyr redemotorysta, który głosił kilka lat temu u nas rekolekcje poważnie choruje. Proszę o modlitwę w jego intencji.

7. Nie będzie również comiesięcznej adoracji w int. Ojczyzny. Zachęcam by w wyznaczonych porach poszczególne grupy w swoich domach trwały na modlitwie. W tym miesiącu nie będzie również zbiórki makulatury

8. WEEKENDOWE NAUKI PRZEDŚLUBNE planujemy w dniach 22-24 maja 2020r. – konieczne są zapisy. Zgłoszenia wysyłać: m.guzicka@wp.pl; lub sloneczne@hotmail.com

9. Przypominamy, że brama wjazdowa na teren przykościelny w dni powszednie jest otwierana od strony ul. Łubinowej – przy Domu Pielgrzyma, pół godziny przed Mszą św. a zamykana kwadrans po Mszy św. W niedziele i uroczystości – obie bramy są otwarte na czas liturgii. Prosimy również by nie zastawiać bram wjazdowych – to są drogi przeciwpożarowe, które zawsze muszą być przejezdne.