5 niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020r.

1. Tak trudny czas przychodzi nam przeżywać… Tak wiele pytań i trosk nam towarzyszy. Chcemy je składać przed Oblicze Miłosiernego Boga i Niepokalanej Maryi naszej Matki… Nie rozumiałem decyzji o zamknięciu kościołów we Włoszech w tym i Watykanu. Teraz gdy widzę tragedię Włoch rozumiem, że to była odpowiedzialna decyzja mająca na celu ratowanie daru życia… Wszyscy cierpimy z powodu utrudnień w dostępie do Eucharystii, która jest centrum naszego życia. Niech ten czas próby pogłębi naszą osobistą duchową więź z Chrystusem.
• Przypominam, że Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga udziela dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii przy jednoczesnym wskazaniu, że możemy w niej uczestniczyć duchowo, łącząc się za pośrednictwem mediów, telewizji radia czy jak u nas za pośrednictwem Mszy św. transmitowanej przez Internet. Dyspensa od niedzielnej Mszy św. do 19.04.2020

Uprzejmie prosimy by na Mszę św. przychodzili tylko ci,  którzy zamówili intencję.

2. Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret udzielający odpustu zupełnego wiernym zarażonym koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a także pracownikom służby zdrowia, rodzinom i wszystkim w jakikolwiek sposób dotkniętym tym problemem.
• Odpust zupełny to pomoc, jakiej udziela Kościół, aby przeżywać epidemię w duchu wiary i osobistego nawrócenia. By go otrzymać należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu lub po prostu pomodlić się. „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe” – czytamy w dekrecie.
• Penitencjaria Apostolska udziela pod tymi samymi warunkami odpustu zupełnego tym wiernym, którzy będą modlić się w intencji ustania epidemii i umocnienia tych, którzy cierpią z jej powodu oraz w intencji zbawienia wiecznego zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem.
• Kościół modli się także za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu chorych oraz Wiatyku, zawierza ich wszystkich Miłosierdziu Bożemu i każdemu wiernemu udziela odpustu zupełnego na godzinę śmierci pod warunkiem, że jest właściwie dysponowany i odmówił w ciągu życia jakąś modlitwę.

3. Codziennie o godzinie 20.30 – w łączności z całym Kościołem – Kapłani w naszym kościele modlą się o ustanie pandemii Koronawirusa i o pomyślność naszej Ojczyzny. Wiernych zachęcamy by jednoczyli się w swoich rodzinnych domach na tej modlitwie, również za pośrednictwem transmisji Internetowej z naszego kościoła.

4. Ze względu na prace instalacyjne elektryczno-alarmowe i audio-wizyjne oraz na panujące zagrożenie wirusowe – Msze św. i nabożeństwa odbywają się w kościele. Przepraszamy za ubiegło tygodniowe przerwy w transmisji.

5. Wielki Post to okres modlitwy, pokuty i rekolekcyjnej refleksji, przygotowujący nas na przeżycie największych tajemnic wiary Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zapraszamy do przeżywania nabożeństw pasyjnych przede wszystkim za pośrednictwem Internetu, oczywiście w kościele kapłani modlić się będą: w piątek Droga krzyżowa – dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00, oraz rano po mszy św. o godz. 8.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00

6. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym rezygnujemy w tym roku z tradycyjnych rekolekcji wielkopostnych dla dzieci młodzieży i dorosłych. W zamian – zapraszamy do przeżycia internetowych rekolekcji. U nas Ks. Kryspin będzie głosił nauki rekolekcyjne na Mszach św. i Gorzkich Żalach w dniu dzisiejszym(niedziela) oraz w poniedziałek, wtorek i środę – na Mszach św. o godz. 8.30, 12.00 i 18.00. Zachęcam do skorzystania z refleksji wielkopostnej przygotowanej przez o. redemptorystów na stronie www.redemptor.pl . Radio Szczecin przeprowadzi transmisję Rekolekcji Wielkopostnych pt. „Rekolekcje z pustego Wieczernika” z Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie, które poprowadzi Ks. Andrzej Łysy TChr w dniach od 30 marca do 1 kwietnia br. Bezpośrednia transmisja będzie po wiadomościach o godz. 18.00 w Radiu Szczecin i na www.radioszczecin.pl .

7. W tym tygodniu przypadają pierwszy Czwartek, piątek i Sobota miesiąca. Łączmy się duchowo z naszych domów w tych nabożeństwach. W kwietniu nie będzie tradycyjnych odwiedzin chorych – ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Jednak jesteśmy do dyspozycji na każde wezwanie chorego.

8. WEEKENDOWE NAUKI PRZEDŚLUBNE planujemy w dniach 22-24 maja 2020r. – konieczne są zapisy. Zgłoszenia wysyłać: m.guzicka@wp.pl; lub sloneczne@hotmail.com

9. Przypominamy, że brama wjazdowa na teren przykościelny w dni powszednie jest otwierana od strony ul. Łubinowej – przy Domu Pielgrzyma, pół godziny przed Mszą św. a zamykana kwadrans po Mszy św. W niedziele i uroczystości – obie bramy są otwarte na czas liturgii. Prosimy również by nie zastawiać bram wjazdowych – to są drogi przeciwpożarowe, które zawsze muszą być przejezdne.