19-10-2021

7.00 – + śp. Franciszek WIDEJKO w 30 r. śm., + Jadwiga i wszyscy zm. z tej rodziny.
7.00 – + śp. MICHALECKA Zofia- 2 r. śm.
8.30 – Dziękczynna za dar kapłaństwa ks. Mariusza WĘCŁAWKA SDB z prośbą o dalsze Boże błog. Dary Ducha św.,
opiekę i wstawiennictwo MB Fatimskiej. ( int. od wspólnoty mężczyzn 1000 RÓŻ MARYI).
12.00 – + śp. Jadwiga MACIEJKO-KIDA -24 gregoriańska.
18.00 – Za grzeszników tzn. za nas wszystkich, za konających i mających wkrótce odejść do Pana.
18.00 – O łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników a szczególnie dla syna Sebastiana.