15-04-2019

7.00 – W intencji Justyny o opiekę MBF i o zdrowie
8.30 – + śp. Felicja(f), Władysława(f), Michał, Feliks
12.00 – + śp. Jan KARWACKI- 39 rocz. śmierci, Stanisława(f) KARWACKA
18.00 – + śp. Henryk LACH- 44 rocz. śmierci, Amelia LACH- 3 rocz. śmierci
18.00 –+ śp. Józef-17 rocz. śmierci, Helena- 14 rocz. śmierci, Tadeusz- 1 rocz. śmierci SPACZYŃSCY