07-12-2021

6.30 – + Krystyna ŚLUSARSKA- 8 gregoriańska.
6.30 – + Urszula Trzeciak – int. od Róży Różańca Rodziców za dzieci.
8.30 – + Janina WÓJCIK- 9 gregoriańska.
12.00 – + Zofia, Michał, Jan, Marianna, zm. krewni z obojga stron oraz wszyscy z ich rodzin
18.00 – + Jerzy Zimnoch
18.00 – + Zenobia Mordal w 1 r. śm., Elżbieta Pawłowska, Antonina, Józef Mordal, Jadwiga i Franciszek Szczęsny i zm. z rodziny