23-12-2021

6.30 – W 31 rocznicę śmierci Józefa i o zbawienie Barbary OSTROWSCY.
6.30 – + MARCO PONTE w miesiąc od śmierci.
8.30 – + Krystyna ŚLUSARSKA- 24 gregoriańska.
12.00 – O łaskę nieba dla Andrzeja TKACZYKA i Józefa (on) MICHAŁOWSKIEGO.
18.00 – + Janina WÓJCIK- 25 gregoriańska.