01-01-2022

8.30 – + Czesława (f) ANTKOWIAK w 5 r. śm., i zm. z rodz. KARWAN, STASIAK i ANTKOWIAK.
10.00 – + Marianna i Wincenty i zm. z rodz. STEPNOWSKICH i RUPIŃSKICH.
11.30 – PRO POPULO
13.00 – + Jadwiga PIECHOWSKA- 13 r. śm., i Eugeniusz PIECHOWSKI.
18.00 – + Krystyna ŚLUSARSKA.