03-01-2022

7.00 + Wojciech, Ryszard, Helena, Leonard, STRZELCZYK, Marianna, Jan, Tadeusz, Barbara MRÓZ, Rozalia, Helena, Michał, Józef, SZEWCZUK, Stefania, Jan, PERNAL, i za wszystkich zmarłych z tych rodzin.
8.30 – + Gertruda w 12 r. śm., za zm. rodziców i rodzeństwo.
12.00 – + Krzysztof KRAUZE- 2 gregoriańska.
18.00- + Zbigniew STASIAK w 10 r. śm., i zm. z rodz. STASIAK, ANTKOWIAK i KARWAN.