05-01-2022

7.00-
8.30 – Dziękczynna za wstawiennictwem Matki Bożej za opiekę z prośbą o dalszą opiekę nad rodziną.
12.00 – + Krzysztof KRAUZE- 4 gregoriańska.
18.00 – ZA ŻYWYCH.