03-02-2022

7.00 – + Janina i Eugeniusz EYSYMONTT w 16 r. śm., Janiny.
8.30 – + Ireneusz ZDRODOWSKI- 3 gregoriańska.
12.00 – + Tadeusz KUTA, Tadeusz SIKORSKI.
18.00 – + Urszula TRZECIAK.