05-02-2022

7.00 – + Władysław CYBULSKI 19 r. śm., Janina, Władysław DOROCH, Jan KALETA.
8.30 – + Ireneusz ZDRODOWSKI- 5 gregoriańska.
12.00 – + Zygfryd STRZELCZYK- 5 r. śm, ++ rodzice i bracia.
18.00 – + Zofia w 3 r. śm.
20.00 – Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego świata.