09-02-2022

7.00 – + Maryla FRET w 13 r. śm.
8.30 – + Ireneusz ZDRODOWSKI- 9 gregoriańska.
12.00 – + Henryk ZAKRZEWSKI- 18 r. śm., Regina ZAKRZEWSKA- 11 r. śm.
18.00 – ZA ŻYWYCH.