11-02-2022

7.00 – + Edmund, Irena, Stanisław i Weronika.
8.30 – O łaskę dobrej śmierci dla Urszuli, Jerzego, Anny, Wojciecha ich krewnych i wszystkich z ich rodzin.
12.00 – + Ireneusz ZDRODOWSKI- 11 gregoriańska.
18.00 – ZA ZMARŁYCH