20-02-2022

7.00 – + PAKOSZ Janina- 5 r. śm.
8.30 – Z okazji 50 rocznicy urodzin Małgorzat PŁÓCIENNIK, 51 rocznicy urodzin Marek PŁÓCIENNIK o błogosławieństwo Boże i opiekę MB na dalsze lata.
10.00 – Za konających i duszę w czyśćcu cierpiące.
10.00 – + Halina 5 r. śm., ++ MŁYNARCZYKÓW, ŚLEDZIEWSKICH.
11.30 – PRO POPULO.
13.00 – Ewa- 50 rocznica urodzin.
18.00 – + Malwina, Maria, Jadwiga, Adrian, Włodzimierz, i zm. z rodz. WYSOKIŃSKICH, ILNICKICH.
19.00 – + Ireneusz ZDRODOWSKI- 20 gregoriańska.