22-02-2022

7.00 – + Małgorzat WIECZOREK w miesiąc od pogrzebu i za rodziców Adam i Helena LISOWSCY.
8.30 – + Edmund, Joanna i Gertruda.
12.00 – + Ireneusz ZDRODOWSKI- 22 gregoriańska..
18.00 – + BUKOWIECKI Alojzy- 20 r. śm.