26-04-2019

7.00 –
8.30 – Dziękczynna za Genowefę i Stanisława- 65 rocz. ślubu
12.00 – + śp. Aniela ROJEK ( 4 gregoriańska)
18.00 – ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH