02-03-2022

7.00 – W 20 rocznicę urodzin Jakuba o wiele łask Bożych, ułożenia życia zgodnie z wolą Bożą i opiekę MB Fatimskiej dla niego i jego najbliższych.
8.30 – Wynagradzająca NSPJ za grzechy popełnione przez ofiarodawców i jej najbliższych z prośbą o łaskę do powstania.
12.00 – + Ryszard BOGUCKI- 1 gregoriańska.
18.00 – + Jerzy KLIMASZEWSKI- 1 rocznica śmierci.
19.00 – + Ireneusz ZDRODOWSKI- 30 gregoriańska.