07-03-2022

7.00 – + Danuta LITWIN w 10 r. śm.
8.30 – + Ryszard BOGUCKI- 6 gregoriańska.
12.00 – + Krystyna BROTOŃ, Kazimierz BROTOŃ int. od rodziny Szymczaków.
18.00 – + Krystyna BROTOŃ- rocznica śmierci.