16-03-2022

7.00 – + Edmund WRZESIŃSKI- 2 gregoriańska.
7.00 – + 34 r. śm. Edmund ANTKOWIAK i zm. z rodz. ANTKOWIAK, KARWAN i STASIAK.
8.30 – + Ryszard BOGUCKI- 15 gregoriańska.
12.00 – Za grzeszników tzn. nas wszystkich, za konających i mających wkrótce odejść o Pana.
18.00 – ZA ŻYWYCH.