29-04-2019

7.00– O nawrócenie grzeszników
8.30– W intencji Zdzisława (m) o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo i cierpliwość w chorobie
12.00– + śp. Teresa ŚWIĄTEK- 1 rocz. śmierci
18.00– + śp. Aniela ROJEK ( 7 gregoriańska)