13-06-2022

7.00 – + Zofia HRECZUCH -26 greg.
8.30 – + Urszula TRZECIAK- 28 greg.
12.00 – Dziękczynna za wszystkie łaski doznane przez wstawiennictwo św. Antoniego.
18.00 – ZA PARAFIAN.