27-05-2019

7.00 – W intencji dusz w czyśćcu cierpiących
8.30 – O łaskę dobrej śmierci dla Urszuli, Jerzego, Anny, Wojciecha, ich krewnych i wszystkich z ich rodzin
12.00 – + śp. Stanisław RATAJCZAK
18.00 – + śp. Andrzej KUBIAK- 19 rocz. śmierci, Ewa- 30 rocz. śmierci, Stanisław- 57 rocz. śmierci