04-06-2019

7.00 – + śp. Stanisław MOKRZYCKI- 9 miesiąc po śmierci
8.30 – + śp. Danuta SILKO- 2 gregoriańska
12.00 – + śp. Jerzy
18.00 – Za grzeszników tzn. nas wszystkich, konających i mających wkrótce odejść do Pana