10-06-2019

7.00 – W 80 rocz. urodzin Joanny- dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę MBF
8.30 – + śp. Antonina, Ryszard, Krystyna, Leszek, Edward
12.00 – + śp. Danuta SILKO- 8 gregoriańska
18.00 – + śp. Stefania STEFAŃCZUK- 6 rocz. śmierci, Mieczysław STEFAŃCZUK, Katarzyna CWOJDZIŃSKA
18.00 – + śp. Halina, Janina, Stanisław