21-06-2019

7.00 – + śp. Wacław, Jan, Teresa, Władysława(f)
8.30 – + śp. Helena, Anna, Stanisław, Józef, Marek i rodzice Jan, Janina
12.00 – + śp. Danuta SILKO- 19 gregoriańska
18.00 – Zbiorowa za zmarłych