09-11-2023

7.00 † Stanisław JAROSZ (9 greg.)
8.30 † Janina, Alina, Tadeusz, Bronisław, zm. z rodz. DASZKIEWICZÓW
12.00 † Tadeusz DENCZUK (9 rocz. śm.), zm. z rodz. DENCZUK
18.00 † Janina (25 rocz. śm.), Władysław (11 rocz. śm.) i Maciej KONDZIOŁA