13-11-2023

7.00 † Stanisław JAROSZ (13 greg.)
8.30 † Stanisław, Zofia, Kazimierz, Andrzej, Marcin z rodz. WITKOWSKICH, Wioletta i Edward PAWLAK
12.00 † Władysław (8 rocz. śm.) MISIORSKI, Anna i Jan KASPRZYK (55 rocz. śm.)
18.00 † Danuta DOMAGALSKA, zm. z rodz. DOMAGALSKICH, CZERNIAKÓW, BOGDZIEWICZÓW, WILKIEWICZÓW