22-11-2023

7.00 † Jan (45 rocz. śm.)
8.30 † Stanisław JAROSZ (22 greg.)
12.00 † Jan, Andrzej, Helena, Julia z rodz. LANGÓW
18.00 – ZBIOROWA W RÓŻNYCH INTENCJACH