27-06-2019

7.00 – Dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 – O łaskę dobrej śmierci dla Urszuli, Jerzego, Anny, Wojciecha ich krewnych i wszystkich z ich rodzin
10.00 – + śp. Danuta SILKO- 25 gregoriańska
18.00 – + śp. Marta JĘDRZEJCZYK- 1 rocz. śmierci