14-12-2023

6.30 † Magdalena (12 rocz. śm.) zm. z rodz. KOSTYRA, SAWA, SZARKIEWICZ
6.30 † WOLNA
8.30 † WOLNA
12.00 † Adam CHODYNA (23 rocz. śm.)
17.00 † WOLNA
18.00 † Jan BEDNARZ (14 greg.)