06-02-2024

7.00 † Bolesław SOPATA, zm. z rodz. SOPATA i WIDŁA
8.30 – W intencji Doroty z okazji imienin o umocnienie w wierze, obfitość łask Bożych i pomoc Bożą w rozwiązywaniu trudnych spraw osobistych
12.00 † Marian NAWROT (7 greg.)
18.00 † Emilia i Edward BIERNAT
18.00 † Zofia