08-07-2019

7.00 – + śp. Ryszard KOWALCZYK- 9 gregoriańska
12.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla dzieci i ich rodzin
18.00 – O łaskę dobrej śmierci dla Urszuli, Jerzego, Anny, Wojciecha ich krewnych i wszystkich z ich rodzin