07-09-2019

7.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla chórzystów z KOWALEWA
8.30 – + śp. Grażyna JOTKO gregoriańska 10
12.00 – + śp. Marian STAŃCZK gregoriańska 13
15.00 – ślub: Anna i Łukasz
18.00 – + śp. Antonina, Jan, Bronisław, Antoni, Janina
20.00 – wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi i za grzechy całego świata